Post

Suunterveys ja yleisterveysKoronatartunnan saaneiden kiireellisestä hammashoidosta vastaa julkinen terveydenhuolto

6.3.2020Outi Hautamäki
koronauutinen
Kuva: Hammaslääkäriliitto

Ohjeistus uuden koronaviruksen (COVID-19) torjunnasta suun terveydenhuollossa on herättänyt lisää kysymyksiä etenkin yksityissektorilla. Voiko tartunnan saaneen akuuttihoitoa tarvitsevan potilaan ohjata julkiselle puolelle tai onko potilasta ylipäätään lupa hoitaa yksityissektorilla?

– Tässä vaiheessa on järkevää keskittää koronatartunnan saaneiden mahdollisesti tarvitsema kiireellinen hoito yksiköihin, jotka ovat siihen huolella varautuneet, toteaa lääkintöneuvos Merja Auero sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Koronatartunnan saaneet potilaat ovat lähtökohtaisesti eristyksissä ja hoidossa joko sairaalassa tai lievemmissä taudinkuvissa kotona. Heidän ei pitäisi hakeutua normaalisti yksityiseen hoitoon. Samoin jos on koronaepäilyn vuoksi karanteenissa kotona, ei pitäisi liikkua yleisissä tiloissa.  Jos on kiireellistä hammashoitoa vaativa tilanne, tulisi ottaa yhteyttä julkiseen terveydenhuoltoon, jonka velvollisuutena on järjestää hoito niin, ettei altisteta muita tartunnalle.

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä todetaan (15 § ammattieettisistä velvollisuuksista): Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee aina antaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua. Avun sisältöä ei ole kuitenkaan tarkemmin määritelty. Terveydenhuoltolain 50 § kiireellisestä hoidosta koskee vain julkista terveydenhuoltoa. Lainsäädäntö ei siis velvoita yksityishammaslääkäriä itse hoitamaan potilaita, kunhan apu järjestyy. Yksityishammaslääkäri saa kuitenkin hoitaa potilasta, jos siihen on riittävä osaaminen ja riittävät valmiudet.

Lue myös: Viisi kysymystä koronaviruksesta

Lue myös
Etsitkö näitä?