Ihmiset

LääkärisopimusKeskitetty erä jakoon helmikuun alussa

5.12.2023Heli Mikkola
Helmikuussa jaettavalla erällä tuetaan 1.6.2023 voimaan tullutta palkkausjärjestelmäuudistusta eli uraporrasjärjestelmää ja muun muassa hoidon jatkuvuutta. (Kuva: iStock)

Lääkärisopimuksen keskitetty 0,4 prosentin erä tulee jakoon 1.2.2024. Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ ja KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat saivat neuvottelutuloksen erän kohdentamisesta valmiiksi marraskuun lopussa.

Hammaslääkäreitä koskevat erät jaetaan Lääkärisopimuksen liitteissä 2 ja 4. Liitteen 2 mukaan perusterveydenhuollon hammaslääkäreille jaetaan 0,4 prosentin keskitetty erä. Liitteen 4 mukaan erikoissairaanhoidon hammaslääkäreille jaetaan 0,28 prosentin keskitetty erä ja paikallisen erän osuus on 0,12 prosenttia.

Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo pitää neuvottelutulosta onnistuneena ja on tyytyväinen siihen, että ratkaisu saatiin valmiiksi hyvissä ajoin ennen helmikuun alkua.

Savanheimo pitää neuvottelutulokseen sisältyvää muutosta palkallisten poissaolojen ja vuosiloman ajalta maksettavaan palkkaan hammaslääkärien kannalta todella hyvänä.

– Muutoksen seurauksena poissaolojen ajalta maksettava ansio nousee ja vastaa paremmin työssäoloajan keskimääräisiä ansioita.

 

Muutoksia henkilökohtaisen lisän kirjauksiin

Savanheimon mukaan perusterveydenhuollon hammaslääkäreillä toimenpidepalkkioiden suhteellinen osuus on lääkäriryhmästä suurin. Sen vuoksi keskitetty erä kului kokonaan tähän muutokseen.

– Erikoissairaanhoidon hammaslääkäreillä osa keskitetystä erästä kului tähän muutokseen ja osa sovittiin jaettavaksi paikallisesti kliinistä työtä tekeville erikoishammaslääkäreille. Näin tehty ratkaisu tukee erikoissairaanhoidossa palkkausjärjestelmäuudistuksen toteutumista.

Henkilökohtaisen lisän kirjauksia oli tarpeen päivittää palkkausjärjestelmäuudistuksen myötä, Savanheimo sanoo.

– Uuden kirjauksen mukaan paikallisesti voidaan määritellä henkilökohtaista lisää maksettavaksi myös pätevyyksien tai oppiarvojen perusteella. Näitä ovat esimerkiksi erityispätevyydet ja tohtorin tutkinto. Tämä oli toivottu muutos.

 

Suoritekompensaatiota tarkennetaan

Suoritekompensaation osalta kesällä solmittuun sopimukseen tehtiin tarkennuksia. Savanheimon mukaan pääperiaate pysyi samana.

– Kun hammaslääkäri siirtyy tekemään osittain koulutus tai ohjaustehtävää tai esihenkilö johtotehtävää, huomioidaan palkkaa määriteltäessä myös säännölliseltä työajalta maksettavien toimenpidepalkkioiden alentuminen tai puuttuminen. Erityisvastuiden ja -tehtävien osalta toimenpidepalkkioiden mahdollinen alentuminen huomioidaan maksettavan tehtävälisän määrässä.

Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen soveltamisala kattaa hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät (esim. HUS). Lääkärisopimusta sovelletaan myös Helsingin kaupungissa.

 

Neuvottelutuloksella tuetaan uutta uraporrasjärjestelmää

Valtakunnalliset neuvotteluosapuolet haluavat tukea 1.6.2023 voimaan tullutta palkkausjärjestelmäuudistusta eli uraporrasjärjestelmää ja mm. hoidon jatkuvuutta tälläkin jaettavalla erällä, todetaan joulukuun alussa julkaistussa KT:n yleiskirjeessä.

Yleiskirjeen mukaan nyt sovittu paikallinen erä liitteissä 1, 3 ja 4 kohdennetaan uraporrasjärjestelmän portaiden 2A–2C (erikoistuneet lääkärit ja hammaslääkärit) uraporraspalkkojen korottamiseen. Paikallisella erällä on tarkoitus kasvattaa 2A:n ja 2B:n välistä palkkaeroa ja/tai 2B:n ja 2C:n välistä palkkaeroa. Palkkaerosta käytetään myös nimitystä välys. Huomattavaa on, että portaiden 2C ja 3A paikallinen palkkataso tulee olla sama.

– Kiitän jo tässä vaiheessa paikallisia työnantajia ja luottamusmiehiä syksyn uurastuksesta palkkausjärjestelmäuudistuksen parissa. Työ jatkuu, mutta uskoisin, että suurimmalla osalla alueista suurin työ on takana, Savanheimo sanoo.

 

> Lisätietoa sopimuksesta KT:n yleiskirjeessä

> Usein kysytyt kysymykset KT:n verkkosivulla

Lue myös
Etsitkö näitä?