Uutiset

OpiskelijatKandipaikkoja tarjolla vaihtelevasti

19.4.2024Saara Penttinen
Kuntalupien irrotessa Oulun neljännen vuosikurssin isäntä Inka Siltala suuntaa kesäkandiksi Kuhmoon. (Kuva: Saara Penttinen)

Suurin osa neljännen vuoden hammaslääketieteen opiskelijoista on jo sopinut tulevan kesän kandipaikasta. Neloskurssien isänniltä kerättyjen tietojen mukaan paikkoja on edellisvuosien tapaan ollut tarjolla runsaasti, mutta erot hyvinvointialueiden välillä ovat suuria.

Siinä missä Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla työnhaun on voinut rauhallisin mielin jättää keväälle, oli Savon seudulle kandiksi haluavan oltava kärppänä liikkeellä jo edellisenä syksynä, eikä sekään välttämättä riittänyt. Tänä vuonna etenkin Pohjois- ja Etelä-Savossa oltiin varovaisia kandien palkkaamisessa, ja valmistuvat käytännön harjoitteluun hakevat opiskelijat olivat monessa kunnassa valinnassa etusijalla.

Kuopion neljännen vuosikurssin opiskelijoiden mukaan kesätöiden hakeminen Savosta on tuntunut jopa toivottomalta. Vuosikurssin isäntä Eetu Kaartinen kertoo, että moni lopetti kandipaikan hakemisen Kuopion seudulta jo vuoden vaihteessa, kun kenelläkään ei tärpännyt.

Kuopiosta kuuluu myös noottia työnhaun sekavuudesta. Ylempien vuosikurssien vinkeistä viisaampina monet kyselivät työpaikkoja suoraan kunnilta, mutta siitä huolimatta päätöstä sai odottaa kohtuuttoman pitkään. Kuntarekryn kautta puolestaan on ollut vaikea saada vastauksia.

Kaartisen mukaan moni kuopiolainen kertoo hakeneensa yli kymmeneen paikkaan, joista vain kourallisesta oltiin yhteydessä takaisin. Sen sijaan yksityisellä sektorilla työpaikkoja on tarjottu avokätisemmin.

 

Myös palkalla on väliä

Kesäkandipaikan hakuun ei ole ideaalia ajankohtaa. Moni aloittaa haun vuodenvaihteen tienoilla, mutta tällöinkin saattaa olla jo liian myöhäistä tai päinvastoin vielä aivan liian aikaista.

Tänä vuonna myös tarjottava palkka on vaikuttanut paikan valintaan. Sekä kesäkandien että valmistuvien opiskelijoiden käytännön harjoittelusta on joillakin hyvinvointialueilla tarjottu aiempia vuosia pienempää palkkaa.

Oulun yliopiston hammaslääketieteen neljännen vuoden isäntä Inka Siltala kertoo, että opiskelijat ovat keskustelleet esimerkiksi Pohteen houkuttelevuudesta työnantajana, sillä työpaikkoja on ollut edellisvuosia huonommin tarjolla ja kandien palkat ovat laskeneet.

Kandeilla työpaikan kriteereitä ovat Siltalan mukaan lämmin vastaanotto, riittävä seniorituki sekä joustavat vastaanottoajat. Siltala ei kuitenkaan kiellä, etteikö palkalla olisi väliä.

– Pienempi palkka ei niin houkuttele, varsinkaan jos kyseessä on pieni paikkakunta kaukana kotoa tai opiskelupaikkakunnalta.

 

Toimi näin, jos tarjottu palkka ei tyydytä

Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Niina Poijärvi kertoo, että vuonna 2023 opiskelijoille onkin voitu maksaa erilaista palkkaa kuin tänä vuonna. Tämä johtuu hyvinvointialueilla meneillään olevasta palkkausjärjestelmäuudistuksesta.

– Viime vuonna hyvinvointialueille on saanut palkata opiskelijoita vielä suoraan kuntien vanhoilla tehtäväkohtaisilla palkoilla, jotka ovat voineet vaihdella huomattavasti muun muassa kuntien alueellisten erojen perusteella, Poijärvi sanoo.

Mitä opiskelija voi tehdä, jos tarjottu palkka ei tyydytä?

– Työnantajan kanssa kannattaa neuvotella, Poijärvi sanoo.

– Kannattaa myös ottaa yhteys hyvinvointialueen luottamusmieheen, joka tuntee paikallisen palkkatason ja palkkausjärjestelmän.

Hammaslääkäriliitto muistuttaa, että hyvinvointialueille syntyy luontainen paine nostaa paikallista palkkatasoa, ellei opiskelijoita saada houkuteltua töihin tarjotuilla palkoilla. Tällaista painetta on jo joillakin hyvinvointialueilla ilmennyt.

Hyvinvointialueilla on velvoite harmonisoida eli yhteensovittaa tehtävästä maksettavat palkat samalle tasolle kohtuullisen ajan kuluessa.

Palkkojen harmonisointi on aloitettu uuden uraporrasjärjestelmän käyttöönoton myötä, ja harmonisoinnin loppuun saattaminen voi viedä vuosia. Palkkojen vaihtelu johtuu osittain myös siitä, että palkkojen määrittäminen ja uuden palkkausjärjestelmän kehittäminen on vielä alueilla kesken.

Opiskelijoiden palkka määräytyy hyvinvointialueilla uuden palkkausjärjestelmän mukaisesti kulloinkin voimassa olevan alueellisen palkkatason perusteella. Hammaslääkäriliiton näkemyksen mukaan on tärkeää, että hyvinvointialueiden sisällä olevat alueelliset erot voidaan harmonisointiaikana huomioida uusien opiskelijoiden palkkaa määritettäessä.

teksti: Heli Mikkola

Lue myös
Etsitkö näitä?