Post

VertaisarvioituKarkeista kekseiksi – makean myynnin muoto on muuttunut yläkouluissa

30.5.2018Hillamari Holmström, Sara Kojo, Elina Hirvi, Mimmi Tolvanen, Satu Lahti, Jaakko Anttila

Lähtökohdat

Yläkoulujen runsaaseen makeanmyyntiin lähdettiin puuttumaan vuonna 2007. Silloin Opetushallitus (OPH) ja Kansanterveyslaitos (nykyinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL) julkaisivat suosituksen, jossa ne kehottivat kouluja luopumaan makeanmyynnistä ja suosimaan terveellisiä välipaloja. Samana vuonna julkaistiin myös ensimmäinen kyselytutkimus asiasta.

Vuoden 2010 kyselytutkimuksessa todettiin makeanmyynnin vähentyneen 56 %:sta 38 %:iin. Tässä tutkimuksessa selvitettiin makeanmyynnin pitkäaikaisia muutoksia.

Menetelmät

Suomen yläkouluille lähetettiin keväällä 2016 sähköpostikysely koulujen makeiden tuotteiden ja väli-palan myynnistä. Tuloksia verrattiin aikaisempien vuosien kyselyihin mahdollisten muutosten selvittämiseksi.

Tulokset

Makeisten ja virvoitusjuomien myynti on laskenut ja terveellisten välipalojen saatavuus parantunut vuosien 2007−2010 jälkeen. Kuitenkin muiden makeiden tuotteiden tarjonta on kasvanut. Suurimmat syyt koulujen uusiin linjauksiin olivat oppilaiden terveys ja OPH:n ja THL:n vuonna 2007 antama suositus.

Johtopäätökset

OPH:n ja THL:n antamalla suosituksella on ollut pitkäaikaisia vaikutuksia makeiden tuotteiden myyntiin kouluissa. Tarvitaan kuitenkin uusia keinoja, joiden avulla makeanmyynti voitaisiin jättää kokonaan pois, kuten esimerkiksi makeat tuotteet Suomen peruskouluissa kieltävä lainsäädäntö.

Kirjoittajat

Hillamari Holmström, HLK,
hielho@utu.fi

Sara Kojo, HLK

Elina Hirvi, HLK

Mimmi Tolvanen, FT, dosentti

Satu Lahti, professori, HLT, EHL

Jaakko Anttila, HLL, tutkijakoulutettava

Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, sosiaalihammaslääketieteen osasto

Artikkeli on Hillamari Holmströmin, Elina Hirven ja Sara Kojon syventävien opintojen tutkielma.

Suom Hammaslääkäril 2018; 7: 24-29

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Sweet products still sold in Finnish upper comprehensive schools

In order to improve the food environments of Finnish upper comprehensive schools, the Finnish National Board of Education (FNBE) and the National Institute for Health and Welfare published a recommendation in 2007. They recommended not to sell sweet products, but instead to provide healthy snacks. From 2007 to 2010, the selling of sweet products at schools decreased from 56% to 38%.

The aim of this study was to determine whether the practice of selling has changed between 2010-2016 and what the reasons behind  the possible changes are.

This study was a cross-sectional survey that was implemented in all Finnish upper comprehensive schools (pupils 13–16 years old). 902 schools in Finland were reached by an e-mail questionnaire and asked about their selling habits and policies. The total response rate was 43% (n=390).

Out of these schools, 39% were offering sweet products, 13% sold sweets, 11% sold soft drinks, and 33% sold other sweet products. In 72% of the schools, healthy snacks were available.

Compared to the situation in 2010, the selling of sweets and soft drinks has decreased and the selling of healthy snacks has increased. However, the selling of other sweet products, such as cookies, sweet juices or donuts, has become more common. Overall, the selling of something sweet at school has remained at approximately the same level as it was in 2010.

The national recommendation had a long-term effect on the selling of sweet products at Finnish schools. Still, in order to stop the selling of sweet products at Finnish schools, other actions, such as legislation to forbid the selling of such products, are needed.

Lue myös
Etsitkö näitä?