Post

TiedeuutinenKarieksen poisto liuotinaineen avulla paransi hoidon ennustetta

15.8.2018Laura Kimari

Kun hampaassa on palautuva pulpiitti, karioituneen kudoksen poisto syvästä kariesvauriosta tulee tehdä selektiivisesti, jotta vähennetään pulpan paljastumisen ja paikkauksen jälkeisten oireiden riskiä. On kuitenkin edelleen varsin vähän tutkimustietoa siitä, mikä on paras tapa poistaa karioitunutta kudosta syvästä kariesvauriosta.

Brittitutkijoiden tekemässä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa vertailtiin kemiallisen liuotinaineen (Carisolv-geeli) avulla tehdyn karieksen poiston toimivuutta suhteessa perinteiseen, pyörivällä poralla tehtyyn selektiiviseen karieksenpoistoon. Carisolv-geeli on klooriamiiniin perustuva tuote, joka valmistajan mukaan vaikuttaa ainoastaan karioituneessa hammaskudoksessa ja pehmentää sitä niin, että se on helppo poistaa instrumenteilla. Koe tehtiin 86 potilaalla, joilla oli yhteensä 101 syvää kariesvaurioita sekä palautuvan pulpiitin oireita. Puolessa näistä hampaista karies poistettiin konventionaalisella tavalla ja puolessa geelin, operaatiomikroskoopin ja käsi-instumenttien avulla. Karieksen poiston jälkeen kaikkien hampaiden pulpa suojattiin MTA:lla, ja hampaat paikattiin lasi-ionomeerisementillä sekä yhdistelmämuovilla.

Kaviteeteista otetuissa näytteissä ei havaittu merkitseviä eroja bakteerien pitoisuuksissa tai lajikirjossa sen mukaan, kummalla tekniikalla karieksen poisto oli tehty. Kahdentoista kuukauden kuluttua hoidosta hampaiden pulpan tuntoherkkyys ja periapikaalinen terveys arvioitiin uudelleen. Hampaista myös etsittiin apikaalisia tulehdusmuutoksia KKTT-kuvauksen ja periapikaalikuvien avulla sekä alkutilanteessa että 12 kuukauden kuluttua hoidosta.

Osoittautui, että 12 kuukauden kuluttua hoidosta infektion paranemisen todennäköisyys oli neljä kertaa suurempi niissä hampaissa, joissa karies oli poistettu Carisolv-geelin avulla. Pulpan selviämisluvut olivat 90 % liuotinaineen avulla tehdyssä karieksen poistossa ja 73,3 % konventionaalisella tekniikalla tehdyssä poistossa. Ainakin tässä aineistossa karieksenpoistotekniikka, jossa käytettiin apuna liuotinainetta ja mikroskooppisuurennosta, siis paransi hoidon ennustetta verrattuna konventionaaliseen, poralla tehtyyn karieksen poistoon. 

Lähde: Ali AH, Koller G, Foschi F, Andiappan M, Bruce KD, Banerjee A. ym. Self-Limiting versus Conventional Caries Removal: A Randomized Clinical Trial. J Dent Res. Julkaistu verkossa 8.5.2018.

Lue myös
Etsitkö näitä?