Ihmiset

ApolloniaImplanttihoidon käsikirja yhteiseksi hyväksi

24.8.2023Annika Nissinen

Terveystalo on luovuttanut kokoamansa Implanttihoidon käsikirjan Apollonian jaostojen sekä Suomen suu- ja leukakirurgiyhdistyksen (SSLY) jäsenten käyttöön. Käsikirja tarjoaa konkreettisia työkaluja ja tukea implanttihoitojen toteutukseen. Käsikirja on ollut reilun vuoden Terveystalon sisäisessä käytössä, ja nyt laadukkaisiin toimintatapoihin kannustava materiaali on haluttu jakaa ”yhteiseksi hyväksi”.

Terveystalo tilasi Implanttihoidon käsikirjan vuonna 2021 EHL Timo Suojärveltä yhtenäistämään valtakunnallisesti osaajiensa tapaa tutkia, informoida, hoitaa ja ylläpitohoitaa implanttihoitoon hakeutuvia potilaita. Työn sparraajana ja editoijana toimi Terveystalon suunterveyden ylilääkäri Tanja Ketola-Kinnula, joka on siirtymässä Pirkanmaan hyvinvointialueen suun perushoidon vastuualuejohtajaksi ja ylihammaslääkäriksi. Käsikirjaan on koottu implanttihoidon onnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä.

– Potilaan keskeinen rooli hyvän hoitotuloksen ylläpidossa ja kestävyydessä tuodaan käsikirjan avulla näkyväksi, kertoo Suojärvi.

Käsikirja ei kuitenkaan ole oppikirja, eikä sen lukeminen yksinään anna valmiuksia toteuttaa aiempaa vaativampia hoitokokonaisuuksia.

– Vastuu kliinisestä kompetenssista ja oman osaamisen sekä tietotaidon pitämisestä ajan tasalla on aina kliinikolla. Myös hoitopäätökset ja potilasvalinta ovat kliinikon omalla vastuulla, alleviivaa Suojärvi.

Käsikirjan luovutuksen kautta Ketola-Kinnula haluaa myös kannustaa kaikkia maamme hammaslääkäreitä ja erityisesti nuoria osallistumaan jaostojen ja myös SSLY:n toimintaan.

Käsikirjan löydät nyt Apollonian Implantologian ja Parodontologian jaostojen sivuilta.

 

Lue myös
Etsitkö näitä?