På svenska

LedareFörbundet i händelsernas centrum

27.5.2022Henna Virtomaa
henna_virtomaa_2021_web

Våren har varit en tid full av strejker. Som medlemmar i Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf) har vi hittills deltagit i fyra strejkvågor. När detta skrivs pågår ännu historiens mest omfattande strejk.

Våren för med sig också mycket annat för förbundet. Det är en tid av förberedelser, och av lobbyverksamhet. Förberedelserna pågår inom den nyreformerade social- och hälsovårdsbranschen, och valet av direktörer för välfärdsområdena framskrider inom de olika områdena. Många val är redan klara, eller kommer att genomföras under de närmaste veckorna. Takten varierar ändå, social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila ska börja som chef för Satakunta välfärdsområde redan i juni, medan till exempel Mellersta Nyland har meddelat att ansökningstiden för chefsposten börjar först i början av augusti. Förbundets team har redan träffat några ordförande för styrelserna i olika välfärdsområden. Flera möten är planerade efter semestrarna, eftersom många av ordförandena just nu upplever sin arbetssituation så, att det är bäst att ordna mötena först i början av hösten. Det finns ett intresse för tandvården, eftersom svaren i huvudsak har varit av typen ”vi talade just om tandvården, och jag är intresserad av att lyssna på er”.

Vårt mål är att öka välfärdsområdenas beslutsfattares kunnande om tandvårdens betydelse, och att arbeta för att tandvårdens resursbehov beaktas. Vi har inte representanter för vår yrkeskår i alla välfärdsområdesfullmäktige – vid valet valde man in tandläkare i åtta områden. Av samtliga fullmäktigeledamöter i välfärdsområdena är ungefär 150 läkare. Det är viktigt att sprida kunskap bland både dem och andra hälsovårdsproffs, så att de också kan representera den orala hälsovården. I det lobbyarbetet hoppas vi att ni alla deltar.

Det effektivaste sättet att få fram sitt budskap är att arbeta på lokal nivå. Som regionala aktörer har förbundets lokalavdelningar en viktig roll när det gäller att påverka inom de nya välfärdsområdena. Det är viktigt att läkarkollegerna i områdesfullmäktige vet hur tandvården fungerar och hurdant tandläkaryrket är. Tandvården skiljer sig från läkarnas arbete speciellt när det gäller den kliniska uppläggningen. Det är viktigt att öka förståelsen, och till exempel visa vad det innebär att arbeta i par, och att motivera det för läkarna. För en läkare är det inte en självklarhet vad patientavgifterna inom tandvården bygger på, eller varför arbetet är fysiskt påfrestande och arbetsdagarna tunga.

Mötena med beslutsfattarna har hållits på distans. Under den inkommande sommaren träffas vi äntligen personligen. Parallellt med Pori Jazz (jazzfestivalen i Björneborg) kommer man att hålla Finlands största samhälleliga tankesmedja, SuomiAreena. Evenemanget har arrangerats sedan år 2005. Ett par gånger har Tandläkarförbundet under åren varit med på SuomiAreena, och träffat politiker. I år är vi för första gången verkligen med på scenen. Den 13.7. är vi med på MTV-scenen, tillsammans med Läkarförbundet och Hälsovårdarförförbundet. Det kommer att innebära en panel som bland annat diskuterar hälsofrämjande, och samarbetet mellan de olika branscherna. Vi kommer också att notera att rådgivningsverksamheten fyller 100 år. Nu lönar det sig att sätta kurs mot Björneborg!

Henna Virtomaa

Tandläkarförbundets verksamhetsledare

Ledare, Tandläkartidning 7/2022

Lue myös
Etsitkö näitä?