Post

KoronavirusFDI puolustaa suun terveydenhuollon ammattilaisten priorisointia koronarokotuksissa

16.3.2021Outi Hautamäki

Suunterveys on tärkeä osa ihmisen kokonaisterveyttä sekä hyvinvointia ja suun terveydenhuolto välttämätön osa terveydenhuoltoa. Hammaslääkärit ja muut suun terveydenhuollon ammattilaiset tulee priorisoida koronarokotusjärjestyksessä, jotta nämä palvelut pystytään turvaamaan, korostaa maailman hammaslääkärijärjestö FDI kannanotossaan.

Priorisoinnin perusteena FDI esittää suun terveydenhuollon henkilöstön läheisen kontaktin hoidettaviin potilaisiin ja toisiinsa hoitotoimenpiteiden aikana. Henkilöstön koronatartunnat voivat johtaa palvelujen sulkemiseen ja vaarantaa potilaiden hoitoon pääsyn.

FDI pitää tärkeänä myös, että hammaslääkärit voisivat antaa rokotuksia sikäli kuin se on kansallisen lainsäädännön sallimissa rajoissa mahdollista. Tämä tulee järjestää niin, että se ei aiheuta suurta häiriötä suun terveydenhuollon palveluihin.

Terveysviranomaisten ja kansallisten hammaslääkärijärjestöjen tulee varmistaa, että hammaslääkäreillä on käytettävissään ajantasaista rokotteita ja kunkin maan rokotusohjelmaa koskevaa tietoa. Potilaat ovat kiinnostuneita rokotteista ja esittävät niistä kysymyksiä.

Hammaslääkärit voisivat osallistua myös rokotteiden haittavaikutusten tarkkailuun ja niistä ilmoittamiseen. Hammaslääkärien tulee saada myös haittavaikutusten raportointikäytännöistä riittävästi tietoa terveysviranomaisilta ja kansallisilta hammaslääkärijärjestöiltä.

Lisäksi FDI esittää vilpittömät kiitoksensa kaikille suun terveydenhuollon ammattilaisille ja kansallisille hammaslääkärijärjestöille omistautumisesta meneillään olevan kriisin hoitamiseen.

Lue myös
Etsitkö näitä?