Uutiset

TiedeuutinenErikoistuvien EPA:t järjestykseen ELSA:lla

16.9.2022Annika Nissinen
istock-elsat_ja_epat_web
EPA:t auttavat erikoistuvaa ja vastuukouluttajaa seuramaan ja arvioimaan osaamisen kehittymistä. (Kuva: iStockphoto)

Erikoistumiskoulutus uudistuu ja astelee kohti osaamisperustaista mallia. Kullekin erikoisalalle on määritelty ”luotettavasti osoitettuja pätevyyksiä” (EPA eli entrustable professional activity) eli tehtäväkokonaisuuksia ja toimenpiteitä, jotka tulisi omaksua erikoistumiskoulutuksen aikana. Erikoistumiskoulutuksen seurantaan on valmistumassa vielä syksyn aikana sähköinen ELSA-alusta.

Vuonna 2020 voimaan tullut Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkärien ja hammaslääkärien erikoistumiskoulutuksesta edellyttää, että erikoistujan tulee osoittaa osaamisensa luotettavasti, yhteisten kriteerien mukaan.

– Suuri muutos on ollut siirtyminen osaamisperustaiseen malliin. Enää ei ajatella, että erikoistuminen kestää tietyn ajan, vaan keskitytään siihen, mitä taitoja ja kokonaisuuksia pitäisi omaksua, pohtii dosentti, EHL, LL Johanna Uittamo, joka toimii kansallisen erikoishammaslääkärikoulutuksen koordinaattorina.

Erikoishammaslääkärin pätevyyttä vastaavat yhteiset kriteerit ja tavoitteet on muotoiltu niin kutsutuiksi EPA-kuvauksiksi. EPA-määrityksiä on tehty niistä työtehtävistä ja toiminnoista, jotka kuvaavat erikoisalalle tärkeää osaamista. Keskeistä on, että EPA:t on määritelty ennalta ja kriteerit on sovittu yhdessä yliopistojen kesken.

– EPA:t ovat kuin portaita. Kunkin EPA:n voi suorittaa useaan kertaan ja vähitellen kartuttaa osaamistaan etappi etapilta. Tavoitteena on tasalaatuinen koulutus niin erikoistuvien kuin yliopistojenkin välillä.

Sekä erikoituva että arvioija tietävät, mitä odotetaan missäkin vaiheessa. EPA:t auttavat myös erikoistuvaa ja vastuukouluttajaa seuramaan ja arvioimaan osaamisen kehittymistä.

– Säännölliset seurantakeskustelut tukevat erikoistuvan ja kouluttajan yhteistyötä ja palautteen antoa.

Konkreettisesti osaamisen arviointia, palauteen antoa ja koulutuksen suunnittelua voidaan tehdä jatkossa sähköisessä erikoistuvien seuranta- ja arviointipalvelu ELSA:ssa. ELSA kokoaa koulutustiedot, ja sen kautta haetaan myös lopulta tutkintoa.

– Nyt päästään myös eroon todistuspinosta ja lippulappusista. Erikoistuville ELSA tarjoaa oikeusturvaa: kaikki kirjataan reaaliajassa, ja vastuukouluttaja pystyy koko ajan seuraamaan etenemistä. Kouluttajille yhteinen alusta kertoo myös, keitä kaikkia on erikoistumassa ja missä vaiheessa kukin on.

Osaamisten kuvaukset ovat osin vielä kesken, mutta moniin EPA-koonteihin pääsee jo tutustumaan valtakunnallisella sivustolla (www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/etusivu). EPA-määrityksiä tullaan rakentamaan lisää – nyt ovat ensimmäiset valmiita ja julkaistuna. Suunnitelmien mukaan ELSA saadaan käyttöön syyskuun aikana.

– Toivon, että jokainen erikoistuva ja vastuukouluttaja kävisi nyt tutustumassa laaketieteelliset.fi-sivustolla EPA-kuvauksiin ja kirjautuisi ELSA:aan heti, kun se on mahdollista.

Hammaslääkäripäivien Ohjausta, arviointia ja palautetta -prekurssille 9.11.2022 on koottu napakka tietopaketti uusista erikoistumiskoulutuksen työkaluista.

Tervetuloa kuuntelemaan ja kysymään: www.hammaslaakaripaivat.fi/ohjelma/prekurssit/

Lue myös
Etsitkö näitä?