Uutiset

Tiedeuutinen maailmaltaEnsimmäinen seulontamittari ­bruksismin arviointiin on julkaistu

16.6.2023Vuokko Maria Nummi

Bruksismi on yleinen ilmiö, mutta sen tutkimiseen ei ole ollut standardoituja mittareita. Hiljattain julkaistu bruksismin arviointiin kehitetty mittari STAB (Standardized Tool for the Assessment of Bruxism) kartoittaa bruksismin etiologisia tekijöitä, sen komorbiditeetteja ja siihen liittyviä kliinisiä löydöksiä. Kattava STAB on tarkoitettu pääasiallisesti tutkimuskäyttöön. Sen rinnalle kehitettiin kliiniseen käyttöön seulontamittari BruxScreen, jonka kehittämistä ja koetun validiteetin mittaamista on nyt kuvattu Journal of Oral Rehabilitation -lehdessä.

Bruksismi määritellään purema­lihastyöksi, joka on hampaiden yhteen puremista, narskuttelua tai lihastyötä ilman hammaskontaktia, jota tapahtuu valveilla ja unen aikana. Se on useimmiten neutraali lihastoiminto. Bruksismin seuraukset voivat olla joko neutraaleja, positiivisia tai haitallisia.

Unenaikaisen bruksismin esiintyvyydeksi on arvioitu 9–15 % ja valve­bruksismin 5–60 %. Bruksismin tutkimiseen ei ole aiemmin ollut standardoituja mittareita.

BruxScreen koostuu kahdesta osasta. Kyselylomake kartoittaa bruksismia käyttäytymisenä ja siihen mahdollisesti liittyviä oireita. Kliinisessä tutkimuksessa rekisteröidään suun ja leukojen alueen löydökset, jotka voivat liittyä bruksismiin. Mittarin kehittäjät käyttivät

BruxScreenin kyselylomakkeen pohjana aiemmin validoituja kysymyksiä (Oral Parafunctions Questionnaire, Oral Behaviors Checklist, 3Q/TMD).

 

Bruksismi-mittaria pilotoitiin Helsingin ja Sienan yliopistoissa

Mittari pilotoitiin ja koettu validiteetti tutkittiin kahdella hammaslääketieteen opetusklinikalla, Helsingin yliopistossa sekä Sienan yliopistossa. Mittari käännettiin suomeksi ja italiaksi, ja tutkimuksessa noudatettiin De Vetin standardeja lääketieteellisten työkalujen mittaroinnista. Kyselylomake pilotoitiin tulevalla kohderyhmällä eli 15 potilaalla ja kliininen tutkimuslomake 20 hammaslääkärillä. Tutkittavilta kysyttiin mittarin ymmärryksestä ja käytettävyydestä. Vastaukset analysoitiin ja niiden perusteella mittari kehitettiin lopulliseen muotoonsa. Kehittäjien mukaan BruxScreen on valmis laajempaan psykometriseen reliabiliteetti- ja validiteettitutkimukseen.

– BruxSreenin kääntäminen lukuisille kielille on aloitettu, ja virallinen suomenkielinen käännös valmistuu syksyllä. Validointi- ja reliabiliteettitutkimukset on jo aloitettu muun muassa Yhdysvalloissa, kertoo erikoishammaslääkäri, tohtoriopiskelija Laura Nykänen Helsingin yliopistosta.

Bruksismi on ilmiönä yleinen, ja siihen mahdollisesti liittyvät haitalliset seuraukset eli purentaelimistön toimintahäiriöt ovat toiseksi yleisin syy hakeutua hammaslääkärin hoitoon. Myös lääkärit, fysioterapeutit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat potilaita, joilla on kipuja kasvojen alueella.

– BruxScreen on lyhyytensä ja helppokäyttöisyytensä ansiosta potentiaalinen mittari bruksismin seulontaan terveydenhuollon ammattilaisille. Mikäli potilaalla on mittarin mukaan bruksismia, hänet voidaan ohjata alan ammattilaiselle tarkempaa tutkimusta varten, Nykänen toteaa.

Lobbezoo F, Ahlberg J, Verhoeff MC, Aarab G, Bracci A, Koutris M, Nykänen L, Thymi M, Wetselaar P, Manfredini D. The bruxism screener (BruxScreen): Development, pilot testing and face validity. J Oral Rehabil 2023. Julkaistu verkossa 26.2.2023. doi: 10.1111/joor.13442

Uutisen asiatarkastajana on toiminut protetiikan ja purentafysiologian jaostosta EHL, tohtoriopiskelija ­Laura Nykänen.

Lue myös
Etsitkö näitä?