Uutiset

PääkirjoitusElinikäinen oppiminen on supervoima

9.12.2022Annamari Nihtilä
Annamari Nihtilä. (Kuva: Ismo Henttonen)

Apollonian 130-vuotisjuhlavuotta on vietetty koulutuksen merkeissä. On ollut hienoa aloittaa työt Apollonian pääsihteerinä juhlavuonna, keskellä tiivistä täydennyskoulutussyksyä.

Ilo uusista oivalluksista ja oppimisesta kantaa arjessa. Elinikäinen oppiminen on tärkeä työelämätaito, mielekkään työuran keskeinen rakennuspalikka ja ainakin minun supervoimani.

Marraskuussa vietimme Hammaslääkäripäiviä kaivattujen kohtaamisten merkeissä, ensimmäisen kerran tällä vuosikymmenellä. Luennoilla oli lähes 2 400 osallistujaa ja alan näyttelyssä vieraili yli 6 300 kävijää. Mainiota oli huomata nuorten kollegoiden ja opiskelijoiden suuri määrä. Yhteisiin tapahtumiin osallistuminen on tärkeässä roolissa ammattiin kasvamisessa. Uudet virtuaaliset koulutusmahdollisuudet ovat hieno lisä koulutustarjontaan. Tapahtumissa on kuitenkin ripaus taikuutta, odottamattomien kohtaamisten tuomaa riemua, jota ei etänä kotisohvalta voi kokea.

Hammaslääkäripäivien teema ”Vaikuttavaa hyvinvointia kaikille” on ajankohtainen pyrittäessä tarjoamaan tasa-arvoista hoitoa väestölle hyvinvointialueille siirryttäessä. Kaikki kliinikot haluavat toimia mahdollisimman potilaskeskeisesti ja tuottaa terveyshyötyä potilaille. Tähän tarvitsemme tutkittua tietoa vaikuttavista menetelmistä, poisoppimista ei-vaikuttavista toimenpiteistä ja potilaan näkökulman huomioimista aiempaa enemmän. Arvoa tuottava työ tehdään potilaskontakteissa. Henkilöstön täydennyskoulutus on investointi tulevaisuuteen. Hoitopäätöksiä ei pidä tehdä vanhentuneilla tiedoilla. Siteeraan Hammaslääkäripäivien vaikuttavuussession luennoitsijaa professori Antti Malmivaaraa: ”Henkilöstön hyvä kliininen osaaminen on välttämätön perusta vaikuttavalle potilaan hoidolle. Ilman osaamista vaikuttavuus tai kustannusvaikuttavuus eivät ole mahdollisia.”

Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilöillä on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Monessa maassa hammaslääkärin- ja lääkärinoikeuksien ylläpitämisen ehto on riittävä täydennyskoulutukseen osallistuminen ja ilmoitusvelvollisuus suoritetuista koulutuksista. Vaikka Suomessa ei ole vielä vastaavaa lain velvoittamaa akkreditointijärjestelmää käytössä, hyötyisivät työntekijät, työnantajat ja potilaat kansallisesta täydennyskoulutuksen seurantajärjestelmästä. Näin vuoden lopussa olisi hyvä tarkastaa, että kaikki täydennyskoulutukset on rekisteröity. Apollonian jäsenilleen tarjoamaan Tapahtumani-alustaan siirtyvät suoraan Apollonian koulutukset ja sinne on helppo lisätä muut suoritetut kurssit.

Jokaisen työnantajan rekrytointivaltti on läpinäkyvyys henkilöstön koulutuksen pelisäännöistä ja rahoituksesta. Alueelliset oppimistarpeet eroavat toisistaan, mutta kaikkien työnantajien kannattaa kannustaa henkilöstöä pitkäjänteisesti kouluttautumaan. Vaikuttavan täydennyskoulutuksen perusta on kuitenkin meidän kaikkien itsereflektio, motivaatio ja oma yksilöllinen koulutussuunnitelma. Uusi vuosi on hyvä aloittaa pohtimalla omia koulutustarpeita. Tarvitsenko syventävää tietoutta tai tietojen päivitystä? Kiinnostaako minua perehtyminen johonkin erikoisalaan?

Nyt on aika nauttia juhlapyhistä. Uteliaana ja levänneenä on hyvä jatkaa elinikäisen oppimisen polulla.

Lue myös
Etsitkö näitä?