Post

TietotekniikkaDigikuituvalo säästää säderasitukselta

20.8.2021Annika Nissinen

Digitaalinen kuituvalo (Near Infared Light Transilluminator, NIR-LT) on lunastamassa paikkaansa kiillevaurioiden etenemisen ja pysähtymisen seurannassa bitewing-kuvien ja näönvaraisen tutkimuksen rinnalla. NIR-LT ei aiheuta säderasitusta ja mahdollistaa näin tiiviin seurantavälin.

NIR-LT-tekniikka perustuu valoon, joka johdetaan ikenen, alveoliluun ja hampaan juuren alueelta hampaan läpi. Kuva muodostuu hampaan purupinnalta juurta kohti. Bitewing-kuvista tuttua päällekkäin kuvautumista ei synny. Röntgenkuvamaista kuvaa voidaan tarkastella tietokoneen näytöltä, ja se on arkistoitavissa potilastietojärjestelmään digitaalisesti. Toistaiseksi kuvan tarkasteluun tarvitaan erillinen tietokone.

NIR-LT on ennen kaikkea karieksen hallinnan työkalu. Vaurioiden varhainen havainnointi ja seuranta NIR-LT:n avulla mahdollistaa vaurioiden pysäytyshoidon, jolloin korjaavaa hoitoa ei tarvita.

– Laitteen avulla pysäytyshoidon onnistuminen voidaan arvioida useammin kuin röntgenkuvilla. NIR-LT-kuvat ovat myös potilaalle havainnollistavia ja voivat auttaa motivoinnissa, sanoo EHL Anne Laajala.

Karieksen hallinnan Käypä hoito -suosituksessa tarkasteltujen tutkimusten mukaan NIR-LT-tekniikka toimii purupintojen ja hammasvälien vaurioiden havainnoinnissa bitewing-kuvien tasoisesti etenkin, jos kariesriski on vähäinen. Syvemmät vauriot vaativat kuitenkin bitewing-kuvien käyttöä. NIR-LT-kuvista voidaan havaita erisyvyiset kiillevauriot tehokkaammin kuin bitewing-kuvista. Edelleen hammasvälien kiille- ja dentiinivauriot paljastuvat herkemmin NIR-LT-tekniikalla kuin bitewing-kuvista. Tuore meta-analyysi (2020) vahvistaa menetelmän tarkkuuden, ja tutkijat suosittelevat käyttöä suuren riskin potilaiden tarkastuskäynneillä sekä tilanteissa, joissa säderasitusta tulisi välttää.

Laajalan mukaan NIR-LT-toimii erityisen hyvin pysyvien hampaiden ja melko hyvin maitomolaarien vaurioiden seurannassa.

– Valitsisin NIR-LT:n tilanteessa, jossa nuorella potilaalla on kiillevaurioita hampaiden väli- tai purupinnalla etenkin pysyvissä molaareissa.

Laajala muistuttaa, ettei NIR-LT tai röntgenkuvakaan yksinään korvaa näön­varaista tutkimusta, eikä diagnoosia voi muodostaa pelkän kuvan perusteella etenkään tutkittaessa maitomolaareita. Tekniikalla on myös omat rajoituksensa.

– Kuva ei kerro, onko vauriokohta remineralisoitunut, ainoastaan sen eteneminen kiille-dentiinirajan yli voidaan arvioida. NIR-LT:n tekniikasta johtuen sillä ei voida arvioida vaurion laajuutta pulpan suuntaan, toteaa Laajala.

Suomessa käyttö ei ole vielä levinnyt laajalti, mutta tekniikalla on potentiaalia kasvattaa suosiotaan hyötyjen vuoksi.

Lähteet:
EHL Anne Laajalan luento Mitä uutta karieksen hallinnassa? TKHLY:n kesäluentopäivät 10.6.2021.
Karies (hallinta). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020. www.käypähoito.fi
Anne Laajalan haastattelu 16.6.2021.
Ortiz MIG, de Melo Alencar C, De Paula BLF, Magno MB, Maia LC, Silva CM. Accuracy of near-infrared light transillumination (NILT) compared to bitewing radiograph for detection of interproximal caries in the permanent dentition: A systematic review and meta-analysis. J Dent 2020 Jul; 98: 103351. doi: 10.1016/j.jdent.2020.103351

Lue myös
Etsitkö näitä?