På svenska

PääkirjoitusDags att fira!

3.1.2022Leo Tjäderhane
leo-tjaderhane-2020_web

Finska Tandläkarsällskapet Apollonia firar sitt 130-årsjubileum i år. Sällskapet firar i främst enligt sin egen målsättning: genom att stöda fortbildning och forskning. Vi har inte planerat några större festligheter, men vi kommer att notera jubileumsåret i samband med olika evenemang, och genom satsningar på att stödja forskningsarbete.

Jämna födelsedagar är lämpliga ögonblick att se bakåt, att försöka förstå stunden vi lever i, och att blicka in i framtiden. I Apollonias fall är vårt främsta redskap för detta jubileumsskriften 100 år i Tandläkarnas Sällskap. Där berättas det bland annat hur Matti Äyräpää på 1920-talet, fritt översatt, förkunnade att man skulle ”hindra tandrötans spridning genom förebyggande åtgärder”, vilket betydde att tandläkare, när de behandlade patienter, ”mera skulle rikta blicken mot framtiden än bara se till ögonblickets behov”. När vi försöker hitta olika sätt att reducera de vårdköer som coronapandemin har förorsakat, skulle kollegan Matti säkert påminna oss om att vi, när vi överväger olika lösningar, borde planera på längre sikt än bara för dagen eller för nästa vecka.

I samma historik skrev professor Keijo Paunio: ”Informationen överförs ofattbart snabbt. Nya forskningsrön fyller bibliotekshyllorna. Fortbildning under hela den yrkesverksamma tiden har blivit en nödvändighet.” Det uttalandet är redan nästan en profetia. Databaser i molnet har ersatt biblioteken, och förutom all ny kunskap finns det också en nästan obegränsad mängd vilseledande ”kunskap”, och kravet på livslång fortbildning – att lära sig hela livet – är aktuellare än någonsin. Vårdköerna som coronaepidemin har förorsakat gör det ännu viktigare än förr att satsa på vårdens kvalitet. Nu är det viktigare än någonsin att göra allting så, att vården är effektiv: så att man får bort patienterna från köerna utan att de cirkulerar tillbaka till ändan av kön. En effektiv vård förutsätter att vårdpersonalen har aktuella kunskaper.

Också i framtiden vill det 130-åriga Tandläkarsällskapet Apollonia erbjuda obunden, aktuell fortbildning, med användning av de senaste digitala möjligheterna, men utan att glömma fortbildningstillfällen av traditionellt slag. Auli Rahkamo skrev i 100-årshistoriken: ”i jämförelse med många andra är en tandläkare ensam i sitt arbete. Trots att det förutsätts ett stort mått sociala färdigheter för att komma överens med patienterna, har många inga möjligheter alls att ventilera arbetsrelaterade frågor på jobbet.” På de traditionella fortbildningssammankomsterna erbjuder Apollonia en möjlighet att upprätthålla tandläkarkårens kollegialitet och gemenskap. Med Rahkamos ord: ”En delorsak till tandläkardagarnas stora popularitet kanske i själva verket kan finnas utanför föreläsningssalarna.”

Apollonia kommer att fortsätta att stödja odontologisk forskning, och på det sättet hjälpa yrkeskåren att hållas på toppen av utvecklingen, för skicklighet baserar sig på kunskap. På Apollonias 130-årsmedalj står det, i enlighet med den tanken, fritt översatt till svenska: ”Från kunskap till skicklighet – För munnens hälsa”.

På sällskapets konstituerande möte tillönskade ordförande Äyräpää det nygrundade Tandläkarsällskapet ett långt liv och en resultatbringande verksamhet. För min egen del önskar jag det pigga, 130-åriga födelsedagsbarnet ett givande jubileumsår, ett långt liv och en ännu mera framgångsrik framtid som tandläkarnas eget Sällskap!

Leo Tjäderhane
Apollonias ordförande

Ledare, Tandläkartidning 1/2022

Lue myös
Etsitkö näitä?