Ihmiset

PalkitutApollonian kirjoituspalkinnot Koroselle ja Korelinille

19.4.2024Jenna Mendez
Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien sarjassa palkittiin kariologiaan ja endodontiaan erikoistuva hammaslääkäri Edita Koronen Helsingin yliopistosta. (Kuva: Ismo Henttonen)

Apollonia palkitsee vuosittain parhaan Hammaslääkärilehdessä julkaistun syventäviin opintoihin tai erikoistumisopintoihin liittyvän tiedeartikkelin ja parhaan Painotuoretta tiedettä -palstalla uutisoidun tutkimuksen. Palkintosumma on molemmissa kategorioissa 500 euroa.

Parhaana hammaslääketieteen opintoihin liittyvänä tiedeartikkelina palkittiin HLL Edita Korosen artikkeli Kruunupulpotomia lopullisena hoitona pysyvissä hampaissa. Artikkeli julkaistiin Hammaslääkärilehden numerossa 14/2023. Katsausartikkeli perustuu Korosen erikoishammaslääkärikoulutukseen liittyvään tutkielmaan, jossa esitellään kattavasti tutkimusnäyttöön perustuva tieto pysyvien hampaiden pulpotomiasta lopullisena hoitomuotona. Kirjoitus on laajalti Apollonian jäseniä koskettava ja ajankohtainen aihe, joka on saanut viime vuosina paljon huomiota sekä tutkijoiden että kliinikoiden keskuudessa. Myös vertaisarvioijat pitivät kirjoitusta laadukkaana ja aihetta tärkeänä, sillä se antaa muun muassa käytännön työhön yksityiskohtaisia ohjeita, jotka on myös perusteltu hyvin. Artikkelissa otetaan kantaa myös eri materiaalivalintoihin, mikä on kliinikon kannalta tärkeä asia.

Painotuoretta tiedettä -kirjoituksen palkitsemisen kriteereinä ovat puolestaan artikkelin tieteellinen taso, aiheen ajankohtaisuus, kiinnostavuus ja tärkeys Apollonian jäsenille sekä tutkimuksen hammaslääketieteellinen merkitys. Parhaana kirjoituksena palkittiin Helsingin yliopiston tutkijatohtori Katja Korelinin kirjoittama uutinen Uusilla laboratoriomenetelmillä kohti suusyövän yksilöllistä hoitoa. Uutinen julkaistiin Hammaslääkärilehden numerossa 8/2023, ja alkuperäistutkimus Evaluation of in vitro and in vivo personalized cancer treatment assays for oral squamous cell carcinoma tasokkaassa kansainvälisessä onkologian alan julkaisusarjassa.

Suusyövän ennuste on hoitomuotojen kehittymisestä huolimatta heikko, ja potilaskohtainen hoidon räätälöiminen olisi tärkeää ennusteen parantamiseksi, joten tutkimuksen aihetta pidettiin tärkeänä. Kiitosta artikkeli sai myös siitä, että tutkimuksessa on kehitetty suusyöpäpotilaiden yksilöllisten hoitovasteiden ennustamismenetelmiä sopivimman hoitomuodon valitsemiseksi potilaskohtaisesti. Tutkimuksella oli lisäksi selkeä translationaalinen merkitys ja sen tulokset voivat edistää suusyövän räätälöidyn hoidon kehittämistä.
Apollonian kirjoituspalkinnot jaettiin Apollonia Symposiumin yhteydessä Jyväskylässä maaliskuun lopussa.

Lue myös
Etsitkö näitä?