Tiede

VertaisarvioituaMMP-8-entsyymitesti ja implanttihampaat

1.10.2021Hanna Lähteenmäki, Ismo T. Räisänen, Pirjo Pärnänen, Taina Tervahartiala, Timo Sorsa

Lähtökohdat
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää aMMP-8 Point-of-Care -entsyymitestin käytettävyyttä peri-implantiitin pikadiagnostiikassa ja peri-implanttisairauksien riskin arvioinnissa.

Menetelmät
Tutkimukseen valittiin satunnaisesti 44 implanttipotilasta (ikä 44–97 vuotta), jotka tulivat hammaslääkärin lähetteellä parodontologiseen ylläpitohoitoon suuhygienistille. Kunkin potilaan yhden implantin bukkaaliseen ientaskuun tehtiin aMMP-8-entsyymitesti (Implant­Safe® / ORALyzer®). Samalla potilailta rekisteröitiin uuden tautiluokituksen mukaisesti verenvuoto taskumittauksen yhteydessä (BOP) ja ientaskun syvyys (PPD) sekä otettiin periapikaalinen röntgenkuva (RBL).

Tulokset
aMMP-8-entsyymitestituloksen ja kliinisen tautiluokituksen välillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys (p = 0,005). Peri-implantiittiin viittaavat röntgenlöydökset, BOP ja syventyneet ientaskut (≥ 3 mm) olivat sitä yleisempiä, mitä selkeämmin positiivinen aMMP-8-entsyymitestitulos oli (p = 0,014; p = 0,002; p = 0,014). Testin kyky erotella terve ja peri-implantiittia sairastava kudos oli hyvä.

Johtopäätökset
aMMP-8-entsyymitestitulos oli merkitsevästi yhteydessä perinteisillä menetelmillä saatuihin mittaustuloksiin ja taudin vakavuuteen. Testi vaikuttaakin hyödylliseltä lisätyökalulta peri-implantiitin ehkäisyssä, diagnostiikassa ja hoidossa.

Kirjoittajat

Hanna Lähteenmäki, SHG (YAMK), kliininen asiantuntija
Suu- ja leukasairauksien yksikkö, Helsingin yliopisto / Hammasklinikka Kruunu, Tampere

Ismo T. Räisänen, DI, HLK
Suu- ja leukasairauksien yksikkö, Helsingin yliopisto

Pirjo Pärnänen, FT, HLT, post doc -tutkija
Suu- ja leukasairauksien yksikkö, Helsingin yliopisto / HUS

Taina Tervahartiala, HLT, dosentti, post doc -tutkija
Suu- ja leukasairauksien yksikkö, Helsingin yliopisto/ HUS

Timo Sorsa, professori (parodontologia), ylihammaslääkäri
Suu- ja leukasairauksien yksikkö, Helsingin yliopisto / HUS
Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet, Ruotsi

Suom Hammaslääkäril 2021; 10: 32–39.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

 

aMMP-8 -enzyme test as a tool for early diagnosis of peri-implantitis

The aim of this study was to investigate the usefulness of the aMMP-8 -enzyme test as a tool for diagnosing peri-implantitis and assessing its risk.

Twenty-six female and eighteen male dental implant patients of a private clinic, aged 44–97, were recruited to the study. They were referred to periodontal maintenance treatment by a dentist. An oral examination was conducted; peri-implant pocket depths (PPD) and bleeding on probing (BOP) were measured and a periapical X-ray of the implant was taken. An active MMP-8 (aMMP-8) peri-implant sulcus fluid (PISF) immunotest was measured by ImplantSafe® aMMP-8 point-of-care/chair-side technology quantitatively (ORALyzer®). The test was compared with the traditional clinical measurement techniques, i.e., pocket depth, bleeding on probing, and X-ray findings in the detection of peri-implant mucositis/ pre-peri-implantitis/ peri-implantitis in adults.

There was a statistically significant association between the aMMP-8 -enzyme test and clinical examination and diagnosis (p = 0.005). X-ray findings, BOP and peri-implant pockets depths (≥ 3 mm) were significantly more prevalent among test positive dental implants (p = 0.014, p = 0.002, p = 0.014, respectively). The aMMP-8 -enzyme test had a good discrimination ability to classify healthy and peri-implantitis patients (ImplantSafe® AUC = 0.841 and ORALyzer® AUC = 0.831).

The aMMP-8-enzyme tests were significantly associated with the prevalence of clinical findings. The test can be used for detecting and alarming of the active collagenolysis in peri-implant tissues. This makes the aMMP-8-enzyme test a beneficial adjunctive diagnostic tool for early identification of the risk of peri-implant diseases and their progression, as well as, monitoring the maintenance treatments and their success and failure.

Lue myös
Etsitkö näitä?