Uutiset

Juuri nytAluevaltuutettujen päätökset koskevat sinua

19.11.2021Heli Mikkola
heli_mikkola_web2020

Tässä lehdessä pohditaan kahden hammaslääkärin kanssa, millaiset piirteet tekevät palvelusetelistä toimivan.

Kun seteleitä määritellään kunnissa, samalla linjataan niitä ehtoja, joilla yksityisen ja julkisen yhteistyö toimii. Tähän saakka muun muassa tästä on päätetty kuntien sosiaali- ja terveyslautakunnissa, joiden tehtävä on ollut päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä voimassa olevien lakien pohjalta.

Sote-uudistus muuttaa tilanteen. Aluevaaleissa tammikuun 23. päivänä valittavat aluevaltuutetut päättävät jatkossa hammaslääkäriä koskettavista asioista: Mihin raha laitetaan ja missä palvelut ovat? Onko suun tervey­denhuoltoa tarjolla joka hoitolassa vai ainoastaan suuremmissa yksiköissä? Miten hoitojonoja puretaan, käytetäänkö ostopalveluja, miten palveluseteli määritellään, millaisia asiakasmaksuja hoidosta peritään? Jaossa on lähinnä niukkuutta, joten kohta tehdään valintoja.

Palvelustrategia, järjestämisvastuu, toimintarakenteet, saumattomuus. Uudistuksen sanasto muuttuu teoiksi, ja hankalien sanojen takana on lopulta asioita, jotka vaikuttavat suoraan hoitohuoneeseen. Esimerkiksi hyvinvointialueen palvelustrategiasta päätettäessä ensimmäiset valtuutetut linjaavat pitkän aikavälin tavoitteita – niitä, jotka kantavat jopa yli seuraavien vaalien.

Nyt on viisaiden päätösten paikka, ja niiden tueksi tarvitaan asiantuntemusta. Hammaslääkäriliitto kannustaa jäseniään asettumaan ehdolle ja tukee heitä, tästä tarkemmin tämän lehden sivulla 51. Samoin liitto kannustaa jokaista jäsentään nostamaan hammaslääkärin työn kannalta tärkeät asiat keskusteluun vaalien alla. Nyt on paras mahdollinen aika vaikuttaa ehdokkaisiin. Mitä enemmän saamme työmme merkityksestä viestittyä, sitä parempia päätöksiä voimme valituiksi tulleilta valtuutetuilta odottaa. Tammikuun vaaleissa päätetään sinun asioistasi.

Heli Mikkola
Hammaslääkärilehden päätoimittaja

Lue myös
Etsitkö näitä?