Tiede

VertaisarvioituAktiivisen MMP-8:n vieritestaus ja pikadiagnostiikka

9.12.2022Timo Sorsa, Hanna Lähteenmäki, Pirjo Pärnänen, Taina Tervahartiala, Antti Mäkitie, Tommi Pätilä, Ismo T. Räisänen

Käyttämällä aMMP-8-tuolinvierustestiä voidaan mitata ja arvioida viidessä minuutissa aktiivinen kiinnityskudoskato ja sen etenemisen riski suoraan hoitotuolissa ei-invasiivisesti eli kajoamatta tutkimuksellisesti kudoksiin. Testi täydentää parodontiitin ja peri-implantiitin diagnostiikkaa, hoitotuloksen seurantaa sekä ylläpitohoitoa.

Hoitamaton parodontiitti (hampaan kiinnityskudossairaus) ylläpitää ja voimistaa elimistön matala-asteista systeemistä tulehdustilaa ja on yhteydessä useisiin systeemisiin sairauksiin, kuten diabetekseen sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Parodontiitin aktivoitumis- ja etenemisriskiä voidaan arvioida hyödyntämällä aktiivisen matriksin metalloproteinaasi -8:n (aMMP-8) biomerkkiainediagnostiikkaa. Käyttämällä aMMP-8-tuolinvierustestiä voidaan mitata ja arvioida viidessä minuutissa aktiivinen kiinnityskudoskato ja sen etenemisen riski suoraan hoitotuolissa ei-invasiivisesti eli kajoamatta tutkimuksellisesti kudoksiin. Testi täydentää parodontiitin ja peri-implantiitin diagnostiikkaa, hoitotuloksen seurantaa sekä ylläpitohoitoa.

Parodontaali- ja peri-implanttisairauksien aktiivisuutta mittaavat aMMP-8-testit erottelevat sairaat ja terveet kudokset toisistaan hyvällä tarkkuudella. Potilaan hoidossa tavoitellaan negatiivista aMMP-8-testitulosta, koska se ilmaisee kudoksen olevan terve ja riskin kiinnityskudoskatoon ja sen etenemiseen olevan pieni. Hammaslääkärivastaanoton ohella aMMP-8-testiä voidaan käyttää myös lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla parodontiitin seulonnassa: se auttaa löytämään potilaat, jotka on syytä ohjata hammaslääkäriin parodontiumin kliinistä tarkastusta ja hoitoa varten.


Kirjoittajat:

Timo Sorsa, professori, ylihammaslääkäri1,2

Hanna Lähteenmäki, SHG (YAMK), TtM (väit.), kliininen asiantuntija1,3

Pirjo Pärnänen, FT, HLT, post doc -tutkija1

Taina Tervahartiala, HLT, dosentti, post doc -tutkija1

Antti Mäkitie, professori, ylilääkäri4

Tommi Pätilä, LT, EL, dosentti5

Ismo T. Räisänen, DI, HLL, tohtorikoulutettava1

1 Suu- ja leukasairauksien yksikkö, Helsingin yliopisto / HUS
2 Department of Dental Medicine, Karoliininen instituutti, Tukholma, Ruotsi
3 Hammasklinikka Kruunu, Tampere
4 Korva-, nenä- ja kurkkutautien linja, Helsingin yliopisto / HUS
5 Uusi lastensairaala, lasten sydänkirurgia, HUS

Suom Hammaslääkäril 2022; 14: 26–33.

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

 

The active matrix metalloproteinase-8 (aMMP-8) point-of-care testing (POCT) in the identification of patients at potential risk of active periodontal tissue destruction and activation of periodontitis

Periodontitis is a globally significant infectious oral disease that is associated with many systemic diseases, such as diabetes, Alzheimer’s disease, and cardiovascular diseases, and seems to play a role in the management of these conditions. Peri-implantitis is a disease that is similar to periodontitis, also in terms of its general health effects. An early identification of both of these oral diseases is important for both dentists and physicians in organizing the prevention and treatment of a patient’s oral and general diseases. The active matrix metalloproteinase-8 (aMMP-8) augments dentists’ diagnostic arsenal and its point-of-care/chairside testing (POCT) aid in the identification of patients at potential risk of active periodontal tissue destruction and activation of periodontitis. The aMMP-8 POCT to assess elevated aMMP-8 in oral fluids can be used in addition to a dentist’s office at doctor’s and nurse’s offices, where it could help to identify patients at risk and help to guide them towards a dental examination and assessment of their need for treatment.

Lue myös
Etsitkö näitä?