Ihmiset

TutkimusTutkimusapurahojen hakuaika on käynnissä

23.10.2020Annika Nissinen
istock_tutkimusapurahat
Kuva: iStockphoto

Lokakuu on jälleen Apollonian, Hammaslääketieteen Säätiön ja Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahaston tutkimusapurahojen hakukuukausi Apolloniassa. Haku päättyy 30.10., jonka jälkeen asiantuntijalautakunta aloittaa työnsä ja käy läpi jokaisen hakemuksen. Apurahapäätökset ovat valmiina maaliskuussa 2021, mutta nyt on hyvien hakemusten aika.

Tutkimusapurahoja on jaettu vuosittain noin 200 000 euroa, ja suurimmat yksittäiset apurahat ovat olleet 21 500 euron Nuoren tutkijan apurahoja. Suurten yksittäisten apurahojen sijaan painotus on ollut pienissä puroissa. Viime vuonna apurahaa haki 71 hakijaa ja apurahan sai 40 henkilöä.

Panosta hakemukseen

Hyvä hakemus on kilpailemassa apurahoista samalla viivalla muiden kanssa.

– Kirjoita tiivis tutkimussuunnitelma, tee realistinen hakemus tutkimussuunnitelman suuruuteen ja laajuuteen nähden, huomioi muut projektiin saadut ja haetut apurahat, tarkista jäsenyysasiat hyvissä ajoin, ole ajoissa liikkeellä ja kysy rohkeasti, listaa asiantuntijahammaslääkäri Aija Hietala-Lenkkeri muistilistaan hakijalle.

Hakija on tutkimusprojektinsa paras asiantuntija, ja siinä voi piillä pieni sudenkuoppa.

– Hakemusta kirjoittaessaan tai viimeistään tarkastaessaan hakijan on hyvä pyrkiä katsomaan hakemustaan arvioijan silmin.

Vaadittavat luvat ja liitteet ovat myös oleellinen osa hakemusta.

Opiskelija-apurahahakemusten osalta tulee myös huomioida, että työn tulee olla selkeästi tieteellistä tutkimusta ja tähdätä julkaisuun vertaisarvioidussa, tieteellisessä julkaisusarjassa tai väitöskirjaan.

– Tutkimusapurahahaussa pyydetään ohjaajan lausunto eli edellytetään apurahahakemuksen näyttämistä tutkimustyön vastuulliselle johtajalle opiskelija-apurahan hakijoilta ja ei-väitelleiltä apurahan hakijoilta.

Apurahajärjestelmä neuvoo eteenpäin

Apurahajärjestelmä ja viime vuonna täsmennetty ohjeistus vähensivät heikkotasoisten hakemusten määrää, ja lupapuutokset olivat aiempaa harvemmin hakemuksen hylkäämisen syynä. Hyvä neuvo on kirjautua apurahajärjestelmään hyvissä ajoin: apurahajärjestelmä neuvoo eteenpäin ja muistuttaa samalla vaadittavista liitteistä.

– Hakulomakkeen ja sen tietoikkunoista avautuvia ohjeita kannattaa noudattaa.

Hietala-Lenkkerin mukaan järjestelmän toimintaan tai hakumenettelyyn liittyviä yhteydenottoja tuli viime vuoden hakuaikana vähän. Jäsenkyselyyn vastanneista osa koki apurahajärjestelmän kuitenkin hankalaksi. Kirjautuminen on yksi kompastuskivi, josta ei päästä helposti eroon, sillä lisäkirjautuminen Kongressi-järjestelmään on pakollinen jäsenyyden tarkistamisen takia. Kirjautumisapua saa Hietala-Lenkkeriltä (aija.hietala-lenkkeri@apollonia.fi).

Rahoitus huomioi aihekirjon

Apollonia pyrkii varmistamaan apurahajaossa myös aihealueiden monipuolisuuden ja tukemaan useita tutkimusprojekteja. Asiantuntijalautakunta onkin näköalapaikalla seuraamassa alan tutkimustrendejä ja katvealueita. Viime vuonna esille nousi ennalta ehkäisevän hoidon tutkimuksen puute ja huoli tähän tutkimusaiheeseen liittyvien projektien vähäisyydestä: väestötason terveyden edistämisen tutkimusta ja kariespreventiotutkimusta kaivataan.

Tutkimuksen tukemisella on tärkeä paikka Apollonian toiminnassa, mutta jäsenkyselyssä se ei noussut arvostetuimpien toimintamuotojen joukkoon. Vaikka apurahat koskettavat suhteellisen pientä joukkoa jäsenistämme, kulkee tutkimustyö mutkan kautta monen jäsenen hyödyksi opetuksen, koulutuksen ja Käypä hoito -työn kautta.

Arvokkaalle suomalaiselle tutkimustyölle on nyt rahoitusta haettavana. Onhan sinun hakemuksesi mukana?

Lisätietoja: www.apollonia.fi/apurahat/tutkimusapurahat

Lue myös
Etsitkö näitä?