Post

TutkimusTutkimusapurahahakemusten taso on kohonnut

30.3.2020Pertti Pirttiniemi

Asiantuntijalautakunnan ja Apollonian toimiston tiivis työrupeama tutkimusapurahahakemusten äärellä on ohi.

Asiantuntijalautakunnan arvion mukaan hakemusten laatu oli kokonaisuudessaan parantunut. Sekä Hammaslääkäriseura Apollonian että Hammaslääketieteen Säätiön hallitusten ohjeistuksen mukaan tavoitteena on tukea monipuolisesti korkeatasoista suomalaista hammaslääketieteen tutkimusta. Hakemusten tieteellinen taso onkin keskeinen peruste rahoituspäätöksissä.

Ennen tutkimusapurahahaun avautumista hakuohjeeseen oli tehty suhteellisen paljon muutoksia ja täsmennyksiä, jotta ohjeistus saatiin soveltumaan Aspicore-apurahajärjestelmään aikaisempaa paremmin. Tavoitteena oli saada vähennettyä muilta osin tai sinänsä hyvätasoisten hakemusten hylkäämistä hakemukseen liittyvien – mahdollisesti hyvällä ohjeistuksella usein vältettävissä olevien – syiden vuoksi. Hakemuksessa oli myös ensimmäistä kertaa mukana ohjaajan lausunto, jota pyydettiin opiskelija-apurahan hakijoilta ja ei-väitelleiltä apurahojen hakijoilta. Tämän vuoden haussa hakemusten taso olikin asiantuntijalautakunnan mielestä hyvä, ja selkeästi heikkotasoisten hakemusten määrän koettiinkin vähentyneen aikaisempaan verrattuna. Jonkin verran oli kuitenkin edelleen hakemuksia, joista puuttui eettisen toimikunnan lupa tai vastaava lupa tutkimussuunnitelmassa kuvatun tutkimuksen suorittamiseen.

Tutkimusapurahahakemuksia tuli melko tasaisesti hammaslääketieteen eri osa-alueilta. Asiantuntijalautakunta kantaa kuitenkin erityistä huolta siitä, että ennaltaehkäisevän hoidon tutkimusta tehdään hyvin vähän. Tämä koetaan suureksi puutteeksi, sillä preventiolla on koko hammaslääkärikuntaa koskettava yleinen ja myös kansanterveydellinen merkitys. Löytyisikö vastaisuudessa tutkimusprojekteja tästä aihepiiristä?

Tutkimuksen tukeminen on tärkeää koko jäsenistön ja alan kannalta. Kaikki kliininen työ sekä opetus pohjautuvat viime kädessä vahvaan näyttöön perustuvaan tutkimukseen, ja tässä kotimainen alan tutkimus on erittäin tärkeässä roolissa. Apollonian ja Säätiön hallitusten ohjeistuksen mukaan tavoitteena on myös edistää etenkin kliinistä tutkimusta, minkä voi katsoa tukevan hyvin kaikkia kliinistä työtä tekeviä hammaslääkäreitä ja myös oppilaitoksia.

Kiitos kaikille hakijoille ja hyviä tutkimuspäiviä!

Lue myös
Etsitkö näitä?