Uutiset

PääkirjoitusToimivia palveluseteleitä tarvitaan nyt

17.2.2023Anna Chainier, Heikki Kuusela
Anna Chainier ja Heikki Kuusela. (Kuva: Ismo Henttonen)

Helsingin kaupungin kokonaishoidon palvelusetelin (KOHO) vaikeudet eivät valitettavasti ole väistyneet.

Asiaa käsiteltiin pääkirjoituksessa vuosi sitten (Hammaslääkärilehti 4/2022, 11.3.2022) otsikolla ”Miksi koho ei pysy pinnalla”. Tilanne ei ole juurikaan muuttunut, eikä Helsinki myöskään ole saanut uusia palveluntuottajia mukaan toimintaan.

KOHO lanseerattiin Helsingissä kaksi vuotta sitten. Palvelusetelin kunnianhimoinen tavoite potilaalle tarjottavasta kokonaishoidosta ja asiakasmaksun suuruisesta omavastuuosuudesta oli tervetullut. Ongelmaksi muodostui kuitenkin palveluntuottajalle maksettu korvaus. Se on ollut liian pieni houkutellakseen palveluntuottajia mukaan järjestelyyn. Korvausta on KOHO:n kehitystyön edetessä korotettu kertakorvauksen osalta, ja Helsingin oman arvion mukaan korvaus on nyt lähellä kaupungin itse tuottamien palvelujen kustannuksia, joskin edelleen sen alapuolella.

Helsingin koko palvelusetelitoiminnan korvaustaso on selvästi muuta Suomea alhaisempi ja Hammaslääkäriliiton mielestä riittämätön. Helsingissä SFA10:n arvo on 21 euroa, Vantaalla 40,50 euroa ja Kainuussa 53 euroa. Palvelusetelitoiminnalle asetetuissa kattohinnoissa on myös merkittäviä eroja. Helsingissä SFA10:n kattohinta on 55 euroa ja Kainuussa 91,35 euroa, Vantaalla vielä tämänkin yli. Helsingissä kattohinta on pysynyt jo vuosia samana ilman indeksikorotuksia. Helsingin arvio oman toiminnan toimenpidekohtaisesta kulusta on 59 euroa.

Helsingissä yksityisen palveluntuottajan tulee siis tuottaa kaupungille palvelusetelitoimintaa alle kaupungin omien kustannusten. Yhtälö on kestämätön. Yksityisen yrityksen on pakko pitää huolta toimintansa kannattavuudesta. Tehdystä työstä tulee saada asianmukainen korvaus, aivan kuten terveyskeskushammaslääkäri tai ostopalveluhammaslääkäri saavat palkkansa tekemästään työstä. Palveluseteli ei saa olla järjestäjälle säästökeino vaan yksi tapa tuottaa palvelua hyvinvointialueen asukkaille.

KOHO:n jo kaksi vuotta jatkunut kehitystyö jatkuu Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksellä: ”Helsingin tulee varmistaa suun terveydenhuollon eri palvelusetelityyppien houkuttelevuus sekä asiakkaille että palveluntuottajille, jotta suun terveydenhuollon hoitojono saadaan purettua. KOHO-palvelusetelin kehittämistä jatketaan tähän tavoitteeseen pääsemiseksi.” Uusien toimintamallien innovointi ja kehittäminen on tärkeää, mutta samanaikaisesti on ehdottoman tärkeää, että toiminnassa on malli, joka palvelee sekä potilaita että palvelunjärjestäjää ja on tuottajalle taloudellisesti kestävä.

Toimiva yhteistyö sektorien välillä on koko ammattikunnan ja erityisesti potilaiden etu. Pääkaupunkiseudulla on yksityisellä vapaata kapasiteettia ja se tulee hyödyntää täysimääräisesti. Toimivat, korvaustasoltaan riittävät ja tarpeeseen mukautuvat palvelusetelit antavat tähän oivan mahdollisuuden, tällaisia seteleitä tarvitaan nyt.

Hyvän palvelusetelin ominaisuuksia käsitellään liiton Palveluseteli suun terveydenhuoltoon -selvityksessä. Selvitys on liiton verkkosivulla.

Anna Chainier
Hammaslääkäriliiton asiantuntijahammaslääkäri

Heikki Kuusela
Hammaslääkäriliiton lakimies

Lue myös
Etsitkö näitä?