Uutiset

Juuri nytToimivasta palvelusetelistä apua hoitojonoihin

28.10.2022Anna Chainier
anna_chainier_kolumni

Hyvinvointialueet vastaavat ensi vuoden alusta lähtien suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Samanaikaisesti hoitotakuu kiristyy ensin neljään ja jatkossa kolmeen kuukauteen. Uudistukset tulevat entisestään haastamaan ruuhkautuneita julkisia palveluja. Hammaslääkäriliitto muistuttaa, että toimivat palvelusetelijärjestelyt toisivat helpotusta tilanteeseen.

Hammaslääkäriliiton hallitus nimesi keväällä 2022 palvelusetelitoimikunnan laatimaan opasta palvelunjärjestäjille ja -tuottajille. Nyt valmistuneen oppaan tarkoituksena on helpottaa uusien palvelusetelijärjestelyjen luomista hyvinvointialueilla, ehkäistä toimimattomaksi todettujen käytäntöjen leviämistä ja toimia keskustelun ja yhteistyön pohjana sektorien välillä.

Joissakin palvelusetelijärjestelyissä on havaittu haasteita, muun muassa siinä, miten seteli toimii potilaan kannalta ja miten sen arvo määritetään. Palveluseteli ei ole julkisen puolen säästökeino, vaan yksi tapa hyvinvointialueen palvelujen järjestämiseen. Hoitojonoja ei tarvitse päästää venymään. Palvelun tuottajan tulee saada asianmukainen korvaus tehdystä työstä ja työhön käytetystä ajasta. Palvelusetelin arvossa tulee ottaa huomioon julkisen palveluntuotannon omat kustannukset.

Hammaslääkäriliitto näkee palvelusetelin toimivana yhteistyömuotona turvata laadukkaat suun terveydenhuollon palvelut väestölle siellä, missä tulevien hyvinvointialueiden resurssit yksinään eivät riitä palveluiden järjestämiseen ja yksityisellä on vapaata kapasiteettia. Palveluseteli antaa mahdollisuuden kaiken kokoisille yksityisille palveluntuottajille osallistua palvelujen tuottamiseen ja samalla lisää asiakkaan valinnanvapautta. Tämä edellyttää kuitenkin sekä järjestelmien kehittämistä että palvelusetelin arvon asianmukaista määrittämistä.

Toimivan palvelusetelijärjestelyn luominen vaatii julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja toimintaympäristöjen tuntemista. Tämä on kaikkien etu.

Anna Chainier
Hammaslääkäriliiton asiantuntijahammaslääkäri

Lue myös
Etsitkö näitä?