Uutiset

TiedeuutinenSylkiprofiilista voi löytyä avain Sjögrenin syndrooman diagnostiikkaan

19.11.2021Annika Nissinen
istock-sylki
Syljen metabo­lomiikkaan perustuva menetelmä voi auttaa havaitsemaan Sjögrenin syndrooman varhaisemmassa vaiheessa. (Kuva: iStockphoto)

Syljen metabolomiikkaan perustunut tutkimus osoitti, että Sjögrenin syndroomaa sairastavilla on muuttunut sylkiprofiili verrattuna terveisiin verrokkeihin. Doksisykliini-hoito näyttäisi parantavan näiden potilaiden suun mikrobitasapainoa.

Autoimmuuni Sjögrenin syndrooma voi aiheuttaa laajan kirjon erilaisia oireita kuivan suun ongelmista maligniin lymfoomaan. Primaari Sjögrenin syndrooma vaikuttaa erityisesti avoeritteisiin rauhasiin, kuten esimerkiksi sylkirauhasiin. Näiden potilaiden syljeneritys on usein heikentynyt, mikä heijastuu suun mikrobitasapainoon ja suunterveyteen.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että Sjögrenin syndrooman diagnooseissa saattaa olla useiden vuosien viiveitä, jolloin oireet pääsevät etenemään. Tarvetta olisi löytää uusia keinoja sairauden diagnosointiin ja seurantaan. Suhteellisen uusi syljen metabolomiikkaan eli pienten aineenvaihduntatuotteiden mittaamiseen perustuva menetelmä voi tarjota keinon myös Sjögrenin syndrooman varhaiseen havaitsemiseen.

Tuoreessa suomalaistutkimuksessa tutkittiin stimuloitujen sylkinäytteiden avulla Sjögrenin syndrooma -potilaiden sylkiprofiilia ja sitä, miten matala-annoksinen doksisykliinihoito vaikuttaa Sjögrenin syndroomaa sairastavien syljen koostumukseen. Massaspektrometrilla analysoitiin 15:n Sjögrenin syndroomaa sairastavan ja doksisykliinihoitoa saaneen naispotilaan, 10:n Sjögrenin syndroomaa sairastavan, mutta ei antibioottihoitoa saaneen,
naisen ja 14:n terveen naisverrokin sylkinäytteet.

Tutkimuksessa havaittiin, että Sjögrenin syndroomaa sairastavilla oli poikkeuksellinen syljen koostumus. Sjögrenin syndrooma -potilaiden syljessä oli verrokkeihin verrattuna runsaammin suun mikrobiomin dysbioosiin liittyviä metaboliitteja. Potilaille annettu doksisykliinihoito normalisoi usean metaboliitin, kuten tiettyjen dipeptidien ja happojen sekä fenyylialaniinin, tasoja vastamaan terveiden verrokkien tilannetta. Sylkiprofiili poikkesi kuitenkin hoidon jälkeenkin terveen verrokin sylkiprofiilista. Doksisykliini-hoidon vaikutukset vaihtelivat myös potilaiden välillä.

Nyt tehdyn tutkimuksen suhteellisen pieni aineisto rajoitti tilastollisia analyyseja. Tutkijat korostavat, että lisätutkimusta ja -tietoa tarvitaan siitä, voiko tiettyjä syljen metaboliitteja käyttää Sjögrenin syndrooman ennustamiseen, diagnostiikkaan ja taudin etenemisen seurantaan.

Lähde: Herrala M, Turunen S, Hanhineva K, Lehtonen M, Mikkonen JJW, Seitsalo H, ym. Low-Dose Doxycycline Treatment Normalizes Levels of Some Salivary Metabolites Associated with Oral Microbiota in Patients with Primary Sjögren’s Syndrome. Metabolites 2021; 11: 595. doi: 10.3390/metabo11090595. Julkaistu verkossa 3.9.2021

Lue myös
Etsitkö näitä?