Post

Oma järjestöSuunterveyden puolesta aluevaaleissa

25.10.2021Anu Tilander
aluevaalitavoitteet_2022

Ensimmäiset aluevaalit ovat tärkeä vaikuttamisen paikka suunterveyden puolesta. Etsimme ratkaisuja toimiviin suun terveydenhuollon palveluihin, hammaslääkärien työnteon edellytyksiin ja työhyvinvointiin sekä koko väestön hyvään suunterveyteen. Hammaslääkäriliitto on julkaissut aluevaalitavoitteensa.

– Suun terveydenhuolto on uusien hyvinvointialueiden asukkaille tärkeä lähipalvelu, joka lisää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Sote-uudistus tuo muutoksia myös hammaslääkärien työhön, joten meidän on tärkeä olla ammattikuntana aktiivisesti mukana alueilla vaikuttamassa suunnitelmiin ja toteutukseen, sanoo Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Sote-uudistus siirtää suun terveydenhuollon perus- ja erikoistason palvelut kunnilta uusille hyvinvointialueilla muun sosiaali- ja terveydenhuollon mukana. Alueilla tehdään jatkossa monet linjaukset ja päätökset esimerkiksi sote-palveluiden järjestelyistä, resursoinnista ja rahanjaosta.

Liitto muistuttaa aluevaalitavoitteissaan, että suun terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä potilaiden hyvään hoitoon, kun resurssit, työhyvinvointi ja johtaminen ovat uusissa sote-organisaatioissa kunnossa.

– Suun terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen sekä koronatilanteen entisestään pidentämien hoitojonojen purkuun tarvitaan molempia sektoreita, toimivaa yhteistyötä julkisen ja yksityisen välillä ja ehdottomasti lisää resursseja, Virtomaa painottaa.

Vaikuttamistyössään liitto tuo esille sitä, että joka vuosi noin kolme miljoonaa suomalaista käyttää suun tervey­denhuollon palveluja, joita jokainen meistä tarvitsee läpi elämän.

– Suomessa palvelujen käyttö laahaa silti valitettavasti yhä muita Pohjoismaita jäljessä, ja suun ja hampaiden tulehdukset ovat väestössä erittäin yleisiä. Aikuisista noin puolet saa hoitoa terveyskeskuksissa ja puolet yksityisvastaanotoilla. Noin miljoona lasta ja nuorta hoidetaan julkisella sektorilla.

Virtomaa korostaa, että väestön hoitoon tarvitaan jatkossakin koko ammattikuntaa ja molempien sektorien työpanosta tasavertaisesti. Julkisen ja yksityisen yhteistyön lisäämiseen tarvitaan alueilla toimivaa keinovalikoimaa, kuten palveluseteleitä ja ostopalveluita.

– Aluevaalit ovat hammaslääkärin työn ja suun terveydenhuollon näkökulmasta tärkeät vaalit, joten nyt kannattaa olla ammattikuntana mukana vaikuttamassa ja äänestämässä suunterveyden puolesta.

Hammaslääkäriliiton aluevaalitavoitteet 2022
  • Kaikilla hyvinvointialueiden asukkailla on oikeus saada tarvitsemansa suun terveydenhuollon perus- ja erikoistason palvelut läpi elämän. Hoito on vaikuttavaa, turvallista ja laadukasta.
  • Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen toteutuvat suun terveydenhuollossa.
  • Hoitoon pääsee ajoissa, hoitoketjut toimivat ja hoidot valmistuvat kohtuullisessa ajassa.
  • Riittävä rahoitus turvaa ihmisille kattavat suun terveydenhuollon palvelut.  
  • Koronakriisin kasvattama hoitovelka on purettava nopeasti pois. Palveluihin tulee investoida nyt, jotta hampaiden ja suun sairaudet eivät ehdi edetä.
  • Väestön hoitoon tarvitaan molemmat sektorit, joten eri kokoisten yksityisten tuottajien on päästävä sujuvasti mukaan uuteen palvelujärjestelmään.  
Lue myös
Etsitkö näitä?