Post

Oma järjestöSuun ja hampaiden sairauksiin esitetään laaturekisteriä

23.6.2021Anu Tilander

Uusia terveydenhuollon potilas- ja toimenpidekohtaisia laaturekistereitä esitetään perustettavaksi THL:n rekisterinpidolliselle vastuulle. Suun ja hampaiden sairauksien laaturekisterin lisäksi asetusluonnoksessa esitetään myös aivohalvaus-, diabetes-, HIV-, munuais-, psykoosi-, selkä-, sydän-, tehohoito- ja tulehduksellisten reumasairauksien laaturekistereitä. Asetusluonnos on lausuntokierroksella 30.6.2021 asti.

Liitto pitää uutta laaturekisteriä erittäin tärkeänä

Hammaslääkäriliitto kannattaa suun ja hampaiden sairauksien uuden kansallisen laaturekisterin rakentamista ja käyttöönottoa.

– Suun terveydenhuollon palveluissa on tarve kehittää ja parantaa laatua ja vaikuttavuutta, palvelujen parempaa saatavuutta sekä väestöryhmien yhdenvertaisuutta, joten laaturekisterin kehittäminen on erittäin perusteltua, sanoo varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo.

Vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden arvioinnin pitää liiton mukaan olla keskiössä kaikissa laaturekistereissä.

Liitto korostaa lausunnossaan, että laaturekisteritoiminnassa tulee välttää erilliskirjauksia tietojärjestelmiin, erillisiä tiedonpoimintoja ja lisäkustannuksia palvelun järjestäjille ja- tuottajille.

Nyt annetusta esityksestä ei käy vielä ilmi, mitä tietoja ja missä muodossa on tarkoitus kerätä, ja miten erikoissairaanhoito ja yksityinen terveydenhuolto huomioidaan suun ja hampaiden sairauksien rekisterin kehittämisessä.

Liitto muistuttaa, että perusterveydenhuollon lisäksi tarvitaan myös muut toimijat mukaan. Tärkeää on myös, että indikaattoreita tarkastellaan jatkossa ristiin eri rekisterien välillä.

Uusiin laaturekistereihin on STM:n tiedotteen mukaan valittu merkittäviä kansansairauksia sekä asiakasryhmiä, joiden hoidon ja palvelun laadun tai vaikuttavuuden arvioinnissa on hyötyä eri lähteistä saatavan tiedon yhdistämisestä.

Laaturekisteriin on tarkoitus kerätä henkilötietoja asiakkaista ja potilaista, hoidosta ja palveluista sekä niiden tuloksista. Lisäksi tietoa on tarkoitus hyödyntää vertaiskehittämisessä, tutkimuksessa, seurannassa ja arvioinnissa. Laaturekisterien ylläpito on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lakisääteinen tehtävä.

Katso Hammaslääkäriliiton lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekistereistä: https://www.hammaslaakariliitto.fi/sites/default/files/mediafiles/kuvat/liiton_toiminta/stm_laaturekisterilausunto_21.6.2021.pdf

 

 

Lue myös
Etsitkö näitä?