Post

TiedeuutinenRunsas antibioottien käyttö lapsena muuttaa suun mikrobikantaa

24.9.2020Tiina Hoppe

Antibioottien runsas elinaikainen käyttö muuttaa syljen mikrobiston monimuotoisuutta ja koostumusta, todetaan Microbiome-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa. Muutokset voivat olla pitkäaikaisia. Niihin vaikuttavat sukupuoli ja käytetty antibiootti, ja ne voivat vaikuttaa yksilön terveyteen aikuisiässä tavoilla, joita on vaikea ennustaa.

Tutkimukseen valittiin satunnaistetusti Fin-HIT (Finnish Health In Teens) -tutkimusaineistosta 808 lasta. Lapset olivat keskimäärin 11,7-vuotiaita ja heistä hieman yli puolet (53,6 %) oli tyttöjä.

Tutkittavien syljen mikrobisto analysoitiin 16S rRNA (V3–V4) -sekvensointimenetelmällä. Antibioottien käyttö selvitettiin Kelan lääkeostojen rekisteritiedoista. Keskimäärin lapset olivat käyttäneet antibiootteja 7,4 (vaihteluväli 0–41) kertaa.

Aikaisempia tutkimuksia mukaillen havaittiin, että antibioottikuurin jälkeen syljen mikrobiston lajirunsaus palautuu normaaliksi kolmen kuukauden kuluessa myös 11-vuotialla lapsilla. Mikrobilääkkeiden toistuvan käytön seurauksena suun mikrobistossa kuitenkin tapahtuu pieniä, mutta kumuloituvia muutoksia, joilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia terveyteen.

Voimakkain pitkäaikaisvaikutus havaittiin olevan atsitromysiinillä. Lääkettä käytetään esimerkiksi keuhkoputkentulehdusten ja korvatulehdusten hoitoon. Atsitromysiini vähensi suun mikrobiston lajirunsautta erityisesti tytöillä.

Pojilla korostui antibioottien yhteisvaikutus, joka vähensi mikrobiston lajirunsautta. Runsas antibioottien käyttö muokkasi pojilla myös mikrobiston lajikoostumusta, mitä ei havaittu tytöillä.

Lähde: Raju SC, Viljakainen H, de Oliveira Figueiredo RA, Neuvonen PJ, Eriksson JG, Weiderpass E, Rounge TB. Antimicrobial drug use in the first decade of life influences saliva microbiota diversity and composition. Microbiome 2020; doi: 10.1186/s40168-020-00893-y.

Lue myös
Etsitkö näitä?