Uutiset

PääkirjoitusPelataan samaan maaliin

10.6.2021Henna Virtomaa
henna_virtomaa_2021_web

Jääkiekon MM-kisat pitivät meitä jännityksessä illasta toiseen. Tahto menestyä oli kova, pienikin haparointi kaukalossa kostautui ja lopputuloksesta on helppo viisastella. Sanotaan, että joukkue on juuri niin hyvä kuin sen heikoin lenkki.

Eduskuntatyö sote-valmistelujen osalta on jo pitkällä, mutta sen varaan on turha vielä laskea. Moni yritys on kaatunut viime metreillä. Toivomme, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus voitaisiin vihdoin toteuttaa. Keskusta haluaa pitää tiukasti kiinni maakunnista ja SDP näkee julkisen tuotannon edellytyksenä soten läpiviennille. Tätä maaliin pääsyä on odotettu jo ties, kuinka ja monen hallituskauden ajan, joten turnauksen päättäminen on enemmän kuin toivottavaa. Mutta tästä se kehittämistyö vasta alkaakin.

Kun puhutaan laadukkaista, yhdenvertaisista, kustannusvaikuttavista ja kiristyvän hoitotakuun puitteissa annettavista suun terveydenhuollon palveluista, tarvitaan siihen koko ammattikunta. Hallituksen esityksessä alihankinnan osuus rajataan 30–49 prosenttiin hankintakokonaisuudesta. Hammaslääkäripalveluja tarjoaville yrityksille rajaus on tiukka, sillä yksityisen puolen hammaslääkärit ovat monesti itsekin yrittäjiä ja hankintakokonaisuuksissa alihankkijoita. Alihankintaosuuden rajaaminen johtaisi siihen, että yksityisten palveluntuottajien olisi vaikea tarjota julkiselle sektorille sen tarvitsemia palveluja. Perustuslakivaliokunnan julkaisema mietintö antoi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle mahdollisuuden korjata hallituksen esitykseen sisältyviä epäkohtia. Noihin mahdollisuuksiin valiokunnan on nyt ehdottomasti tartuttava.

Kela-korvaukset ovat olleet keino tasoittaa potilasvirtaa. Ne ovat olleet myös taloudellisesti hyvä vaihtoehto, sillä yksityisiä palveluja on korvattu julkisista varoista pienemmällä rahasummalla kuin mikä on käytetty vastaavien palvelujen tuottamiseen julkisella puolella. Kela-korvausten kutistuessa kustannukset ovat siirtyneet kotitalouksille. Monikanavarahoitus vaatii selkiyttämistä. Hallitusohjelman mukaisesti monikanavarahoituksen purkaminen valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa. Purkamista valmistelevien virkamiesten toimiaika päättyy näinä hetkinä, minkä jälkeen järjestetään lausuntokierros ja asia siirtyy parlamentaariseen valmisteluun. Sotessa palvelujen järjestäjän on kaikissa tilanteissa kyettävä turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävä saatavuus, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi palvelusetelien avulla. Pidämme tätä tärkeänä ja tarpeellisena linjauksena. Tarvitsemme joustavampia mahdollisuuksia toimivan uudistuksen toteuttamiseen.

Kun ryhdytään kehittämään lähipalvelujen sisältöä ja laatua, unohtamatta terveyden edistämistä, haastetaan suun terveydenhuollon henkilöstö ja eritoten johto. Maakuntien hallintojen päättävissä pöydissä on oltava enemmän kuin ymmärrystä suun terveydenhuollon roolista sote-järjestelmässä. Siellä pitää olla tietoa ja asiantuntemusta. Niukkoja resursseja jaettaessa rahasta ja asemasta sote-kentässä on pidettävä puolia. Sitä ei kukaan muu puolestamme tee. Meidän suun terveydenhuollon ammattilaisten joukkueen oltava yhtenäinen ja sen on pelattava samaan maaliin, jotta tasavertaiset sote-palvelut rakennetaan kansalaisia varten, ilman jälkiviisastelua. Sotesta on tulossa juuri niin hyvä kuin sen heikoin lenkki on.

Eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen 23.6. Uudistuksen toteuttava lainsäädäntö tulee voimaan porrastetusti niin, että kaikki lait ovat voimassa vuonna 2023.

Lue myös
Etsitkö näitä?