Post

Suusta terveOpiskelija suunterveyden edistäjänä – Esimerkkinä yhteistyö Miina Sillanpään Säätiön kanssa

22.10.2019Aura Heimonen, Virpi Annaniemi, Tomi Nevalainen, Annika Slunga
suusta_terve_12-19
Miina Sillanpään Säätiön järjestämässä Keko-kuntoutuksessa kuntoutuja voi mm. kokeilla hammasvälien puhdistusta. Kuntoutuksessa apuna on Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opiskelijoita.

Eri väestöryhmien kohdalla terveyden edistämisen toimintakäytänteet voivat olla hyvinkin erilaisia, ja hammaslääkäriopiskelijoiden on hyvä harjoitella niitä jo ennen työelämään siirtymistä. Esimerkiksi kehitysvammaisten terveyden edistämisessä on huomioitava mahdolliset toiminnalliset rajoitteet sekä yksilön kyky oppia ja ymmärtää asioita. Lisäksi kehitysvammaisen henkilön tukena voi olla henkilökohtainen avustaja tai ohjaaja, joka on hyvä ottaa mukaan terveyden edistämistä koskevaan ohjaukseen.

Miina Sillanpään Säätiö toteuttaa STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittamaa kehitysvammaisten aikuisten henkilöiden terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen tähtäävää kuntoutusta (Keko-kuntoutus).

Kuntoutuksen päätavoitteena on, että kuntoutujat oppivat fyysisen aktiivisuuden, ravitsemuksen ja itsensä huolehtimisen keinoja ja voivat näin edistää omaa työ- ja toimintakykyään. Kun Keko-kuntoutuksessa heräsi tarve painottaa suunterveyteen liittyviä asioita, syntyi Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opiskelijoiden ja Keko-kuntoutuksen välinen yhteistyö.

Yhteistyössä kehitettiin toimintarastirata, joka kierretään opiskelijoiden ja kuntoutujien muodostamissa ryhmissä. Toimintarastirata muodostui nopeasti toimivaksi, ja yhteistyötä on jatkettu jo useamman vuoden ajan.

Toimintarasteilla huomioidaan mahdolliset oppimisrajoitteet, ja rasteilla pyritään hyödyntämään erilaisia lähestymistapoja oppimiseen. Ohjaus on yksilöllistä, ja kuntoutuja voi omassa tahdissaan kokeilla rasteihin sisältyviä harjoitteita.

Esimerkiksi hampaiden puhdistusta harjoitellaan harjaamalla hampaita hammasmalleilla. Käytössä on niin tavallinen hammasharja kuin sähköhammasharjakin. Lisäksi kuntoutuja voi kokeilla hammasvälien puhdistusta ja tutustua esimerkkien avulla siihen, millainen määrä fluorihammastahnaa hammasharjalle tulisi pursottaa.

Ravintorastilla on käytössä kuvia, joiden avulla mietitään suunterveyden kannalta hyviä ja huonoja ravintoon liittyviä valintoja. Ksylitolirastilla keskustellaan ksylitolin hyödyistä ja tarkastelemalla ksylitolipakkauksia mietitään, mistä ksylitolia sisältävän tuotteen tunnistaa ja millaisia tuotteita on ylipäänsä saatavilla.

Sokerimäärää arvioidaan sokeripaloista kasattujen sokerikekojen avulla. Toimintarastiradan lopuksi kuntoutujat ja opiskelijat värjäävät hampaansa plakkivärillä, ja rasteilla opittuja harjaustekniikoita harjoitellaan yhteisessä harjaushetkessä.

Keko-kuntoutuksessa hammaslääketieteen opiskelijat oppivat suunterveyden edistämisen keinojen lisäksi kommunikoimaan ja toimimaan kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Selkokielen käyttäminen ja rauhallinen eteneminen on tärkeää kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskenneltäessä.

Opiskelijat pääsevät näkemään, kuinka toiminnalliset rastit tarjoavat kuntoutujille mahdollisuuden oppia suunterveyteen liittyviä asioita ja kuinka yhdessä tekeminen tuo ymmärtämystä ja tietoa puolin jos toisin. Kuntoutujat puolestaan saavat tietoja ja taitoja suunterveydestä huolehtimiseen.

Uusien toimintatapojen kokeilu on ollut osa Keko-kuntoutuksen aktiivista kehittämistä, mikä antoi Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opiskelijoille mahdollisuuden yhteistyöhön ja toimimiseen suunterveyden edistäjinä. Aktiivista suunterveyden edistämisen kehittämistä ja vastaavanlaista yhteistyötä kaivataan varmasti monilla muillakin tahoilla.

Suusta terve -palsta esittelee näkökulmia suunterveyden puolesta. Palstaa tuottaa Hammaslääkäriliiton terveyden edistämisen työryhmä.

Lue myös
Etsitkö näitä?