Tiede

Suusta terveNykytämmekö oikein?

26.4.2021Hannu Hausen
suusta_terve
Jukka Ainamo ja Aira Lahtinen esittelivät nykytysharjausta Hammaslääkärilehden artikkelissa vuonna 1973.

Jokunen aika sitten liiton toimistoon tuli viesti, jossa ihmeteltiin sitä, miksi Suomessa suositellaan hampaiden harjaamista edestakaisin liikkein, kun taas Tanskassa neuvotaan käyttämään pyöriviä liikkeitä edestakaista hankausta nimenomaisesti välttäen. Se havahdutti huomaamaan, että meillä 1970-luvulta asti suositeltua Bass-menetelmää ei suinkaan käytetä kaikkialla.

On ilmeistä, että hampaat on mahdollista saada puhtaiksi ikenille vaurioita aiheuttamatta hyvinkin erilaisia harjaustekniikoita käyttäen, kunhan kutakin menetelmää käytetään juuri siten kuin sen kehittäjät ovat tarkoittaneet. Tämä herätti kysymyksen, sovelletaanko meillä Bass-menetelmää sillä tavoin kuin sitä lähes 50 vuotta sitten tunnetuksi tehtäessä tarkoitettiin käytettävän.

Pohjoismaissa ryhdyttiin 1970-luvulla suosittelemaan horisontaalisia hampaiden harjausmenetelmiä. Suomessa aiemmin suositellun Roll-harjauksen korvaajaksi valikoitui Bass-menetelmä. Muutoksen lähtölaukauksena oli Hammaslääkärilehdessä julkaistu artikkeli (Ainamo J, Lahtinen A. Hammassairauksien etiologia ja kausaalinen hoito II. Hampaiden puhdistaminen. Suomen Hammaslääkäril 1973; 20: 1319–27), jossa menetelmästä käytettiin myös suomenkielistä nimitystä nykytysharjaus.

Menetelmä kuvattiin seuraavasti: ”Bass-menetelmässä suunnataan pehmeät ja tiheät harjakset noin 45° kulmassa kohti ientaskun suuta ja harjaa liikutetaan lyhyin edestakaisin nykyttävin liikkein hammasrivin suunnassa. Poskihampaita harjattaessa harja jakautuu pituussuunnassa siten, että toinen puoli harjaksista kulkee pitkin hampaiden ulko- tai sisäpintaa ja toinen puoli taas hankaa samanaikaisesti purupintaa. Näin saa lapsikin harjan tuettua okklusaalipintoja vastaan ja harjaaminen käy helpommin. Ulko- tai sisäpinnoilla harjaa pyritään Bass-menetelmässä ikään kuin työntämään ikenen alle. Näin saadaan helposti ienrajan muodostaman hyppyrin alusta puhtaaksi ja myös approksimaalivälit puhdistuvat syvemmälle kuin Roll-menetelmän avulla.”

Muistan, että 1970-luvulla kuulemissani suullisissa nykytysharjauksen kuvauksissa korostettiin johdonmukaisesti sitä, että hammasrivin suuntaisen edestakaisen liikkeen tulee olla niin lyhyt, että harjakset eivät hypähtele hampaanpinnalta toiselle. Riittävän lyhyen nykytyksen oppiminen ei ole helppoa, ja hampaita harjataan yleisesti liian pitkin edestakaisin liikkein. Harjaustekniikan ohjauksessa tämä pitäisi ottaa huomioon.

Verkossa on runsaasti hampaiden harjausta käsitteleviä videoita, sellaisiakin, joissa edestakainen liike on huomiota herättävän pitkä. Olisi suotavaa, että tulevissa opetusmateriaaleissa edestakainen liike olisi niin lyhyt kuin nykytysharjauksen kehittäjät ovat tarkoittaneet. On toki todettava, että kaikkia hampaiden harjauksen edistämiseen tarkoitettuja videoita ei ole tarkoitettukaan harjaustekniikan oppimateriaaleiksi, vaan tarkoituksena lienee pikemminkin ollut myönteisen mielikuvan antaminen hampaiden harjauksesta.

Hannu Hausen
Hammaslääkäriliiton terveyden edistämisen asiantuntija ja terveyden edistämisen työryhmän jäsen

Julkaistu Hammaslääkärilehden 6/21 Suusta terve -palstalla.

Suusta terve -palsta esittelee näkökulmia suunterveyden puolesta. Palstaa tuottaa liiton terveyden edistämisen työryhmä.

Lue myös
Etsitkö näitä?