Uutiset

PääkirjoitusNäköpiirissä on kestämätön tilanne

16.9.2022Anna Chainier & Heikki Kuusela
anna_ja_heikki_web

Hallituksen esitys rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan lain muuttamiseksi on johtamassa kestämättömiin seurauksiin. Toteutuessaan lakimuutos tarkoittaa sitä, että ulkomailla annetusta yksityisestä hammashoidosta saa huomattavasti paremman korvauksen kuin vastaavasta kotimaassa annetusta hoidosta. Lakiesitys on menossa eduskunnan käsittelyyn syksyllä ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema lakiesitys pohjautuu Euroopan unionin potilasdirektiiviin. Ulkomailla annettu suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluva hoito korvattaisiin esityksen mukaan potilaalle siten, että tämän maksettavaksi jää käytännössä vain kotimaan asiakasmaksua vastaava summa. Suomessa annetusta vastaavasta yksityisestä hammashoidosta potilaalle korvataan sairausvakuutuskorvaus, joka kattaa vain alle 15 prosenttia kustannuksista.

Esitys parantaa vapaata liikkuvuutta ja mahdollisuuksia hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan. Sen vaikutukset kotimaiseen palvelutuotantoon voivat kuitenkin olla merkittävät. Muutos voi toteutuessaan olla palveluntuottajille kannustin päätyä sijoittamaan palvelutarjontaa ulkomaille ja tarjoamaan hoitoa suomalaisille sieltä käsin. Rajaseutujen asukkaille naapurimaahan hoitoon hakeutuminen on helpointa, mutta hammasturismi kaikkialta Suomesta voi tulevaisuudessa olla arkipäivää. Tilanne on kestämätön, jos potilas saa ulkomaisen yksityisen suun terveydenhuollon palveluja suomalaisen julkisen palvelun hinnalla. Lisäksi yksityishammaslääkärin toteuttamasta proteettisesta hoidosta ei makseta Suomessa lainkaan sairausvakuutuskorvausta, mutta hyvinvointialueen palveluvalikoimaan kuuluessaan se ulkomailla annettuna korvattaisiin. On hämmentävää, että valtio on halukas korvaamaan ulkomailla annettavaa hoitoa avokätisesti, mutta ei juurikaan korvaa vastaavaa hoitoa kotimaassa annettuna.

Suun terveydenhuollossa yksityisellä sektorilla on vapaata kapasiteettia, jonka hyödyntämisen tukea on jatkuvasti leikattu. Ulkomailla annetusta hoidosta maksettavat kustannukset ovat pois kotimaisesta taloudesta. Ulkomailla ei myöskään ole välttämättä samanlaista potilasvakuutusjärjestelmää kuin Suomessa, joten mahdolliset syntyneet vahingot jäänevät helposti kotimaisen terveydenhuoltojärjestelmän hoidettaviksi. Haitat ovat moninaiset.

Lakiluonnos rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamiseksi oli lausuntokierroksella kesän aikana. Hammaslääkäriliitto totesi lausunnossaan, että lakimuutos lisää potilaiden eriarvoisuutta ja asettaa kotimaiset terveysalan yritykset epätasa-arvoiseen asemaan ulkomaisten kanssa. Ratkaisuna ongelmaan liitto ehdottaa suun terveydenhuollon sairausvakuutuskorvausten tuntuvaa korottamista. Samoin uusi tilanne vaatii sitä, että myös protetiikka otetaan sairausvakuutuskorvauksen piiriin.

Lakimuutos on sinällään välttämätön Euroopan komission tukistaessa Suomen valtiota korvauskäytännöstä. Ratkaisevaa onkin nyt se, miten valtio lieventää muutoksesta kotimaiselle palvelutuotannolle aiheutuvia haittoja. Rahan kantaminen ulkomaille ehdoin tahdoin ei ole järkevää.

Lue liiton lausunto kokonaisuudessaan.

Anna Chainier
Hammaslääkäriliiton asiantuntijahammaslääkäri

Heikki Kuusela
Hammaslääkäriliiton lakimies

Lue myös
Etsitkö näitä?