Post

Työ- ja virkaehtosopimuksetNäin luet palkkalaskelmaa

21.6.2021Anu Tilander
istock-kuinka_luet_palkkakuittia_web
– On tärkeää tarkistaa palkkalaskelma joka kerta. Erityisen tarkkaan se kannattaa käydä läpi, jos kuukauteen sisältyy jotain erityistä, Hammaslääkäril...

Palkanmaksun yhteydessä työnantajan on annettava työntekijälle laskelma, josta selviää palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Se voidaan antaa myös sähköisessä muodossa. Palkkalaskelmaa kutsutaan myös palkkatodistukseksi.

Palkkalaskelman sisällölle on standardi
Palkkalaskelmaan merkitään palkkalaskentaa koskevan standardin mukaan työntekijän nimen, ammatin ja syntymäajan sekä työnantajan nimen ja toimipisteen sijaintikunnan ohella seuraavat tiedot:

  • maksettu ennakonpidätyksen alainen palkkakertymä edelliseltä kalenterivuodelta, kuluvalta kalenterivuodelta sekä viimeiseltä palkanmaksukaudelta
  • palkanmaksukausi
  • tiedot vuosilomaetuuksista (esim. lomaraha ja lomakorvaus)
  • viimeisenä palkanmaksukautena toimitettu ennakonpidätys
  • muut työntekijän bruttotulosta tehtävät vähennykset, kuten työntekijän eläkemaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
  • vuoro- ja kausityöstä maksetut lisät viimeiseltä palkanmaksukaudelta
  • palvelussuhteen alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä.

– Palkkalaskelma on vapaamuotoinen, joten se voi näyttää eri työnantajilla erilaiselta. Standardin noudattaminen on työnantajalle vapaaehtoista, mutta palkkalaskelmien sisältö on käytännössä vakiintunut
standardin mukaiseksi, kertoo neuvottelupäällikkö Lotta Lax Hammaslääkäriliitosta.  

Palkka koostuu monesta osasta
Kunnissa ja kuntayhtymissä, YTHS:llä, yliopistoissa, valtiolla ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:ssä työskentelevien hammaslääkärien palkkauksen rakenne ja palkan vähimmäismäärä määräytyy virka- ja työehtosopimusten mukaan.
– Työsuhteessa yksityisellä sektorilla olevan hammaslääkärin palkka puolestaan perustuu siihen, mitä työnantaja ja työntekijä ovat sopineet.
Esimerkiksi terveyskeskuksissa ja sairaaloissa hammaslääkärien säännölliseltä työajalta maksettavan palkan keskeiset osat ovat tehtäväkohtainen palkka, työkokemuslisä, henkilökohtainen lisä ja toimenpidepalkkiot.
– Näiden lisäksi voidaan maksaa myös muita palkanosia, kuten rekrytointilisää. Päivystystä tai esimerkiksi jononpurkua lisätyönä tekeville maksetaan omat korvauksensa, Lax kertoo.
Tehtäväkohtaisen palkan vähimmäismäärä on määritelty Lääkärisopimuksessa, jossa vähimmäismäärää kutsutaan peruspalkaksi. Maksettavat tehtäväkohtaiset palkat ovat kuitenkin lähes aina peruspalkkaa korkeammat.
Työkokemuslisän suuruus on 3 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kun työkokemuslisään oikeuttavaa aikaa on kertynyt viisi vuotta, ja 8 %, kun sitä on 10 vuotta.
Toimenpidepalkkiot maksetaan Lääkärisopimuksessa sovittujen toimenpideluetteloiden perusteella.
Lääkärisopimuksessa on määräaikaisesti sovittu myös laajennetusta toiminnasta maksettavasta korvauksesta. Laajennetun toiminnan korvaus on osa tehtäväkohtaista palkkaa.
YTHS:n hammaslääkäreillä palkka puolestaan muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, joka sisältää kokemuslisän. Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää.

Lue koko juttu palkkalaskelman erittelystä Hammaslääkärilehdestä 8/2021.

Lue myös
Etsitkö näitä?