Ihmiset

ErityispätevyydetMusiikkilääketieteen erityispätevyys avautui hammaslääkäreille

16.6.2023Anu Tilander
Tavoitteena on parantaa hammaslääkärien valmiutta kohdata ammattitaitoisesti muusikon terveydenhuollon erityistarpeet. (Kuva: iStock)

Musiikkilääketiede on hyväksytty Hammaslääkäriliiton uudeksi erityispätevyydeksi. Aloitteen liitolle teki HLT Tiina-Riitta Vuorjoki-Ranta neurologian emeritusprofessori Seppo Soinilan ja erikoislääkäri Miikka Peltomaan yhteydenoton jälkeen.

Musiikkilääketiede on soittajien ja laulajien sairauksien ja vammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn sekä työkyvyn edistämiseksi tarkoitettua toimintaa.

– Erityispätevyyskoulutuksen tavoitteena on parantaa lääkärien ja hammaslääkärien valmiutta kohdata ammattitaitoisesti muusikon terveydenhuollon erityistarpeet, kertoo Vuorjoki-Ranta.

Lääkäriliiton erityispätevyyksiin musiikkilääketiede on kuulunut jo vuodesta 2004.

– Musiikkilääketiede vaatii erityistietämystä ja monen lääketieteen erikoisalan yhteistyötä. On erityisen arvokasta, että lääkärikollegat ottivat nyt yhteyttä hammaslääkärien ottamiseksi mukaan erityispätevyyteen, Vuorjoki-Ranta painottaa.

 

Apua muusikkojen ammattivammoihin

Musiikkilääketieteen erityispätevyyden suorittanut on perehtynyt muusikoiden työhön liittyviin vammoihin ja sairauksiin. Erityispätevyyteen ei vaadita erikoishammaslääkärin tutkintoa.

– Tavoitteena on innostaa muusikoiden hoidosta vastaavia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä kiinnostumaan alasta ja kehittämään osaamistaan, tiivistää Hammaslääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmää koordinoiva asiantuntijahammaslääkäri Anna Chainier.

Muusikoiden tavallisimpia ammattiin liittyviä terveysongelmia ovat esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön rasitusperäiset vaivat, hermopinteet, laulajien ääniongelmat, kuuloon, työskentelyasentoon ja ergonomiaan liittyvät vaivat.

 

Kivunhoitolääketieteen erityispätevöityjän ei tarvitse olla EHL

Kivunhoitolääketieteen erityispätevyyttä suorittavilta hammaslääkäreiltä ei enää vaadita erikoishammaslääkärin tutkintoa.

– Tähän asti Kivunhoitolääketieteen erityispätevyyttä suorittavilta on vaadittu erikoishammaslääkärin koulutusta. Tämän on kuitenkin koettu hankaloittavan hammaslääkärien pätevöitymistä. Samaan aikaan työelämässä tarvittaisiin lisää kivunhoitolääketieteen erityispätevyyden suorittaneita, kertoo asiantuntijahammaslääkäri Anna Chainier Hammaslääkäriliitosta.

  • Hammaslääkäriliiton hallitus päätti erikoishammaslääkärivaatimuksen poistamisesta kokouksessaan 11.5.2023.
  • Hammaslääkäriliitto hallinnoi yhteensä 11 erityispätevyyttä, joista Musiikkilääketieteen erityispätevyys on uusin.
  • Liiton hallitus myöntää erityispätevyydet kunkin erityispätevyystoimikunnan esityksestä. Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää liiton jäsenyyttä.
  • Lisätietoa hammaslääkärien erityispätevyyksistä löydät liiton sivuilta: www.hammaslaakariliitto.fi/fi/erityispatevyydet

Hammaslääkäriliiton hallitus hyväksyi esityksen Musiikkilääketieteen hyväksymisestä Hammaslääkäriliiton uudeksi erityispätevyydeksi sekä nimitti Musiikkilääketieteen erityispätevyystoimikunnan hammaslääkärijäseneksi HLT Tiina-Riitta Vuorjoki-Rannan kokouksessaan 11.5.2023.

Etsitkö näitä?