Post

Työ- ja virkaehtosopimuksetMitä jokaisen kesäkandin on hyvä tietää?

29.5.2020Anu Tilander
(Kuva: Hammaslääkäriliitto)
(Kuva: Hammaslääkäriliitto)

Kesäkandina toimiminen on tuleville hammaslääkäreille ensimmäinen kosketus oikeaan työelämään. Kandikesä on monelle opiskelijalle tärkeä etappi ja osa hammaslääkäriksi kasvamista. Hammaslääkäriliiton edunvalvonta on koonnut kaikille kesäkandeiksi suuntaaville tietoa työntekijän kannalta tärkeistä asioista.

Oikeus ohjaajaan ja ohjaukseen

– Opiskelijalla on aina oikeus ohjaajaan ja ohjaukseen. Ohjaajan on oltava laillistettu hammaslääkäri, joka työskentelee samassa toimintayksikössä, painottaa asiantuntijahammaslääkäri Nora Savanheimo Hammaslääkäriliitosta.

Päivystäjänä toimivalla opiskelijalla on myös oltava aina tavoitettavissa laillistettu ammattihenkilö, jonka on tarvittaessa saavuttava toimintayksikköön.

Työnantajalla on velvollisuus arvioida opiskelijan valmiudet erilaisten tehtävien hoitamiseen. Lisäksi työnantajan on määriteltävä riittävän tarkasti opiskelijan tehtävät, vastuu ja toiminnan rajat,

– Myös opiskelijan on itse tunnistettava osaamisensa rajat. Kysy rohkeasti neuvoa, jos et osaa tai tiedä.

Työsuhteen tärkeät ehdot

Terveyskeskuksessa kesäkandit voivat työskennellä joko työ- tai virkasuhteessa, yksityisellä sektorilla vain työsuhteessa. Kesäkandina on mahdollista työskennellä myös työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta.

– Kesätyöntekijän kannalta ei ole käytännössä merkitystä, onko kyse työ- tai virkasuhteesta.

Hammaslääkärien työsuhteen ehdot määräytyvät terveyskeskuksissa ja sairaaloissa suurelta osin Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan. Lisäksi työsuhteessa sovelletaan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä.

Yksityissektorilla ei sen sijaan ole hammaslääkäreihin sovellettavaa yleistä työehtosopimusta, joten siellä työsuhteen minimiehdot määräytyvät yleisen työlainsäädännön perusteella.

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena

Työnantaja ja työntekijä solmivat keskinäisen työsopimuksen ennen työsuhteen alkua. Muodoltaan sopimus voi olla suullinen, kirjallinen tai sähköinen. 

– Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, se on molempien osapuolien etu. Jos sen sisällöstä tulee myöhemmin epäselvyyttä, asia on helpompi selvittää kirjallisesta sopimuksesta. Opiskelijajäsenet voivat myös tarkistuttaa työsopimuksen Hammaslääkäriliitossa ennen sen allekirjoittamista, Nora Savanheimo kertoo.

Kysy ja sovi työnantajan kanssa ainakin nämä asiat: työaika ja mahdolliset lomat, palkka, kenen johdon ja valvonnan alaisena tulet työskentelemään ja kuka toimii hänen sijaisenaan (ohjaaja tulee nimetä kirjallisesti) sekä miten perehdytys hoidetaan.

Palkasta voi neuvotella

Lääkärisopimuksessa on määritelty terveyskeskusten hammaslääkärien peruspalkat eli vähintään maksettavat tehtäväkohtaiset palkat.

– Peruspalkka määrittelee minimitason. Palkasta voi ja kannattaa neuvotella. Kesäkandi ja työnantaja voivat keskenään sopia peruspalkkaa korkeammasta palkasta. Lisäksi hammaslääkärin peruspalkan päälle tulevat toimenpidepalkkiot, jotka ovat merkittävä osa terveyskeskushammaslääkärin – ja siis myös opiskelijan palkkausta. Toimenpidepalkkiot maksetaan Lääkärisopimuksen toimenpideluettelon mukaisesti (TKHL-koodit), Savanheimo kertoo.

Koska yksityissektorilla ei ole hammaslääkäreitä koskevaa työehtosopimusta, palkka perustuu usein toimenpidelaskutukseen. Silloin kuukausipalkka tai tuntipalkka voi olla työntekijälle edullisempi vaihtoehto.

– Toimenpidelaskutukseen perustuvan palkan ongelmana on se, ettei palkkaa makseta, jos ei ole potilaita. Työntekijän on yleensä vaikea itse vaikuttaa potilaiden jakautumiseen hammaslääkärien välillä, Savanheimo kommentoi.

Muista liittyä Lääkärien työttömyyskassaan

Työttömyyskassa maksaa palkansaajina toimiville jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa työttömyyden tai lomautuksen ajalta sekä vuorottelukorvausta.

– Hammaslääketieteen opiskelijat voivat liittyä Lääkärien työttömyyskassaan ollessaan alan kesätöissä. Jäsenhakemus kannattaa lähettää kassaan heti työ- tai virkasuhteen alkaessa.

Kassan jäsenyys ei sisälly Hammaslääkäriliiton jäsenyyteen, vaan jokaisen pitää liittyä siihen itse lähettämällä jäsenhakemus kassaan. Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin kassa on vastaanottanut hakemuksen.

Lääkärien työttömyyskassan jäsenmaksu on 21 euroa vuonna 2020.

Lisätietoa ja liittymisohjeet löydät liiton sivuilta: https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/jasenyys-ja-palvelut/tyottomyyskassan-jaseneksi#.XtCtAcCU_Mh

Luottamusmies on myös kesäkandia varten

Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa työskenteleviä hammaslääkäreitä edustaa työpaikalla Jukon luottamusmies, joka on yleensä hammaslääkäri tai lääkäri.

– Luottamusmies neuvoo työntekijöitä erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Myös opiskelija voi olla yhteydessä oman työpaikkansa luottamusmieheen, kertoo Savanheimo.

Hyödynnä Hammaslääkäriliiton palveluja

Hammaslääkäriliitto neuvoo ja auttaa jäseniään kaikissa työelämään liittyvissä asioissa.

Liiton edunvalvonnan asiantuntijat ovat koonneet opiskelijoiden tueksi kesäkandi-infopaketin, josta löytyy tietoa työelämän pelisääntöihin liittyvistä asioista: https://www.hammaslaakariliitto.fi/sites/default/files/mediafiles/jasensivusto/tyoelama_ja_edunvalvonta/kesakandi-info_2020.pdf

Lisätietoa työelämään ja työsuhteen ehtoihin liittyen löytyy Hammaslääkäriliiton jäsensivuilta (vaatii kirjautumisen): https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/extranet/tyoelama-ja-edunvalvonta

Opiskelijajäsenten koulutuksissa työsuhdeasioista kerrotaan joka vuosi osana liiton ja Apollonian yhteistä opiskelijaohjelmaa. Hammaslääkäriliitto järjestää kaikille 4. vuosikurssin opiskelijoille Kesäkandi-infon Apollonia Symposiumin yhteydessä. (Kevään 2020 tilaisuus jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi.)

– Lisäksi liiton lakimiehet vierailevat vuosittain yliopistoissa kertomassa valmistuville kursseille hammaslääkärinä työskentelyyn liittyvistä asioista liittyvistä asioista, kertoo lakimies Heikki Kuusela.  

Hammaslääkäriliiton opiskelijajäsenet saavat myös henkilökohtaista neuvontaa ja apua kaikissa työelämään liittyvissä asioissa liiton edunvalvonnasta:

Julkinen sektori: Marja Pylkkänen marja.pylkkanen@hammaslaakariliitto.fi

Toimenpidepalkkiot: Nora Savanheimo nora.savanheimo@hammaslaakariliitto.fi

Yksityinen sektori: Heikki Kuusela heikki.kuusela@hammaslaakariliitto.fi

Lue myös
Etsitkö näitä?