Tiede

Suusta terveMikä on vaikuttavaa ­terveyden edistämistä?

17.5.2024Katri Palo
Jalkapallon EM-kisoissa 2021 Cristiano Ronaldo vaati juomaksi vettä virvoitusjuomien sijaan. Kuva: iStock

Terveyden edistäminen on keskeinen osa terveydenhuoltoa. Terveydenhuollon ammattilaisten tulee tunnistaa sairauksille alttiit henkilöt ja hallita myös väestötasolla sairauksien esiintyvyyteen vaikuttavia tekijöitä.

Hammaslääkärit mieltävät usein terveyden edistämisen siten, että he ovat vastuussa oman potilaansa suusairauksien ehkäisystä. Sairauksille alttiit yksilöt tunnistetaan ja heille tehdään hoitosuunnitelma työnjakoa hyödyntäen. Tämä ns. korkean riskin strategia motivoi niin potilaita kuin terveydenhuollon ammattihenkilöitä, kun potilaalle on tarjota selkeitä interventioita suun omahoidon parantamiseksi, tupakoinnin lopettamiseksi ja ruokavaliomuutoksiin. Potilaan on kuitenkin terveytensä edistämiseksi tehtävä muutoksia elintapoihinsa, mikä on usein haastavaa mutta välttämätöntä.

Vastaanotoilla käy paljon potilaita, joilla on pieni riski sairastua. Jos heille kaikille tehdään yksilöllinen terveyden edistämisen suunnitelma, voivat he yllättäen aiheuttaa enemmän tarvetta vastaanottokäynneille kuin pieni määrä potilaita, joilla on suuri riski sairastua.

Terveysneuvonta vaatii seurantaa ja sen vaikutus on yleensä vähäistä, sillä potilaiden terveys ei muutu lyhyellä aikavälillä paljoakaan riippumatta siitä, noudattavatko he ohjeitamme vai eivät. Parhaiten ohjeita noudattavat hyvin pärjäävät, mikä paradoksaalisesti lisää terveyden eriarvoisuutta. Muutos onnistuu paremmin, jos neuvonnalla voidaan vaikuttaa positiivisesti potilaan itsetuntoon tai saada potilas saavuttamaan sosiaalista hyväksyntää.

Vaikka geneettiset tekijät vaikuttavat yksilön sairastumisalttiuteen, ne selittävät melko vähän taudin esiintyvyyttä väestössä. Tämän vuoksi tarvitaan myös väestötason terveyden edistämistä, vaikka lyhyellä aikavälillä sen hyöty yksilölle voi olla pieni.

Väestölähtöisen strategian tavoitteena on vähentää sairauksien riskitekijöitä väestötasolla ja luoda terveellisiä elinympäristöjä muun muassa vaikuttamalla tuotteiden myyntipaikkoihin, sijoitteluun ja pakkauskokoihin. Lisäksi tavoitteena on vaikuttaa käyttäytymiseen. Esimerkiksi tupakointia on rajoitettu huomattavasti viime vuosikymmeninä, ja savuttomuus onkin nykyisin aikaisempaa tavanomaisempaa. Myös suhtautuminen alkoholiin on muuttunut, mikä on johtanut alkoholittomien juomien suosion kasvuun.

Väestötason terveyden edistäminen sisältää monenlaisia toimenpiteitä, kuten terveellisten elintapojen edistämistä, ympäristöterveyden parantamista ja terveyspalveluiden saatavuuden lisäämistä. Esimerkkejä väestötason toimenpiteistä ovat muun muassa rokotukset ja tupakkalain muutokset unohtamatta Cristiano Ronaldon vaatimusta vedestä jalkapallon EM-kisoissa 2021.

Terveyden edistäminen on mielenkiintoista ja haasteellista nopeasti muuttuvassa maailmassa. Joskus saa enemmän aikaiseksi, kun yhden potilaan sijasta puhuu päättäjille, kauppiaalle tai muulle vaikuttajalle. Terveyden edistäminen on meidän hammaslääkärien tärkein tehtävä potilaiden ja ympäristön parhaaksi, sillä parasta hoitoa on jokainen ehkäisty suusairaus, jonka vuoksi potilas ei tarvitse käyntiä suun terveydenhuollossa korjaavan hoidon vuoksi.

Mielenkiintoista luettavaa löytyy Geoffrey Rosen artikkelista ”Sick individuals and sick populations” (https://doi.org/10.1093/ije/30.3.427).

Katri Palo
EHL, Hammaslääkäriliiton terveyden edistämisen asiantuntijaverkoston jäsen

Lue myös
Etsitkö näitä?