Post

Suusta terveLobbaus suunterveyden puolesta on liiton tehtävä

11.3.2020Anja Eerola
istock-suusta_terve_suu_puhekuplassa

Suomen Hammaslääkäriliitto auttaa hammaslääkäreitä onnistumaan työssään ja tekee työtä sen eteen, että kaikki ymmärtävät, kuinka tärkeä terve suu on – ja toimivat sen mukaisesti.

Valtuuston viime vuonna hyväksymässä uudessa strategiassa liiton missio on konsulttien ohjeen mukaan kirjoitettu niin, että ekaluokkalainenkin sen ymmärtää.

Sekä väestön suunterveyden että suun terveydenhuoltopalvelujen puolesta toimiminen on kirjattu myös liiton sääntöihin, mutta hiukan mutkikkaammin. Sääntöjen samassa pykälässä on liiton toisena tehtävänä liittää maamme hammaslääkärit ja hammaslääketieteen opiskelijat yhteen arvokkaan hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämiseksi sekä yhteiskunnallisten ja ammatillisten etujen valvomiseksi.

Laadittaessa edellistä strategiaa 2010-luvun alussa jouduttiin käymään perusteellinen keskustelu näiden kahden tehtävän, edunvalvonnan ja suunterveyden puolesta toimimisen, rooleista ja painoarvosta. Oivallettiin, että molemmat ovat rampoja yksinään: edunvalvonta ja siihen tähtäävät vaikuttamistoimet pitää ymmärtää yhteiskunnan, väestön ja ammattikunnan etujen yhteensovittamisena.

Liiton edunvalvonnan keskeinen tavoite onkin viime vuodet ollut lisätä väestön ja päättäjien tietoisuutta suunterveyden ja alan palvelujen tärkeydestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Ilman tätä ymmärrystä on turha odottaa lisäpanostuksia suun terveydenhuoltoon. Vaikka viime vuosina ymmärrys ja arvostus ovatkin merkittävästi nousseet, resurssien saaminen on silti haastavaa.

Liiton vahva panos suunterveyden ja suun terveydenhuoltopalvelujen puolesta kumpuaa myös liiton valtuuston määrittämistä arvoista, jotka ovat asiantuntijuus, vastuullisuus ja yhtenäisyys. Liiton ydintoiminta eli edunvalvonta on siis rakennettava oikean ja asiantuntevan tiedon ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan varaan siten, että myös erilaista työtä eri sektoreilla tekevien hammaslääkärien mahdollisuudet toimia ammatissa ovat hyvät.

Toimintasuunnitelmassa todetaan, että liitto edistää kansalaisten mahdollisuuksia omaksua suunterveyteen liittyviä tietoja, taitoja ja niihin liittyvää pystyvyyden tunnetta. Liitto myös sitouttaa ja tukee jäseniään toimimaan aktiivisina terveyden edistäjinä. Käytännön toiminnasta vastaavat toimiston asiantuntijat terveyden edistämisen työryhmän kanssa.

Punaisena lankana on levittää tietoa verkostoitumalla eri tahojen kanssa ja esimerkiksi tarjoamalla luentokokonaisuuksia suunterveydestä maan eri puolilla järjestettäviin lääkäritapahtumiin. Omana työnä panostetaan viestintään mm. jatkamalla I love suu -kampanjaa. Liitto on mukana Lasten terveysfoorumissa. Savuttomuuden ja nuuskattomuuden edistämiseen panostetaan osallistumalla kansanterveysjärjestö Filhan toimintaan. Yhteistyö Diabetes- ja Sydänliiton kanssa on aktiivista.

On siis kyse laajemmasta kuin yksittäisistä toimista suunterveyden edistämiseksi. Väestön suunterveyden puolesta toimiminen on strateginen valinta, joka on huomattu myös alan ulkopuolella. Poliitikkotapaamisissa tämä on yleensä aina esillä ja tuo arvostusta ja luottamusta liiton toimintaan. Kunnioitusta herättää, että vastuullinen toiminta on kirjattu liiton sääntöihin, sisällytetty strategiaan ja näkyy ja kuuluu liiton toiminnassa.

Suusta terve -palsta esittelee näkökulmia suunterveyden puolesta. Palstaa tuottaa liiton terveyden edistämisen työryhmä.

Lue myös
Etsitkö näitä?