Uutiset

Juuri nytLiitto on jäsentensä summa

25.8.2023Henna Virtomaa
Henna Virtomaa. (Kuva: Ismo Henttonen)

”Hyvät tulokset mielikuvissa kansalaisten keskuudessa kertovat, että Hammaslääkäriliitto onnistuu viestimään olevansa sekä hammaslääkärikunnan että väestön suunterveyden puolestapuhuja. Tämä antaa tärkeää vaikutusvaltaa yhteiskunnalliseen keskusteluun: liitto on luotettava, ammattikuntaa yhteen kokoava suunterveyden asiantuntija”, kommentoi lehden kesänumerossa liiton valtuuston varapuheenjohtaja Leo Heinonen. Hammaslääkäriliittoon kuulutaan, mutta on myös kollegoita, jotka miettivät, miksi maksaa jäsenmaksua. Miten vastata, jos kollega kysyy? Mitä saat, kun olet ay-kentässä keskisuuren liiton jäsen?

Suomalaisen yhteiskunnan menestys on perustunut yhdessä sopimiseen. Ammattiliitto on työntekijöiden oma järjestö, vahva kumppani, joka jäsenetujen lisäksi puolustaa ja parantaa työntekijöiden työehtoja. Jäsenet eivät yksin voi puolustaa etujansa, joten tarvitaan kollektiivista edunvalvontaa ja yhteistä asioiden ajamista. Edunvalvonta- ja vaikuttamistyön vahvuus tulee jäsenten sitoutumisesta tähän työhön – jokaista tarvitaan.

Hammaslääkäriliitolla on laaja ja monipuolinen tehtäväkenttä. Me hoidamme hammaslääkärien edunvalvontaa ja toimimme väestön suunterveyden puolestapuhujana. Työelämä uudistuu jatkuvasti ja työmarkkinatoiminta sen mukana. Terveydenhuollon rakenteet ja palvelujärjestelmä ovat muutoksessa ja resurssit tiukoilla. Pandemian, hyvinvointialueuudistuksen ja hoitotakuun kiristymisen tuomat haasteet vaikuttavat pitkälle tuleviin vuosiin ja tämä heijastuu hammaslääkärien työ- ja toimintaympäristöön. Liiton edustajat tapaavat päättäjiä ja muita sidosryhmiä, vaikuttavat alan työryhmissä muun muassa lainsäädännön kehittämiseen ja alan toimintaedellytyksiin ja tuovat eri tavoin esille hammaslääkärien työn ja suun terveydenhuollon merkitystä.

Liitto ajaa kaikkien hammaslääkärien etuja tehden samalla myös sektorikohtaista edunvalvontaa. Julkisella sektorilla työmarkkinaedunvalvonta ja neuvottelut lääkärisopimuksesta ovat olennainen ja merkittävä osa edunvalvontaa. Hammaslääkäriliitto neuvottelee yhdessä lääkärijärjestöjen kanssa hyvinvointialueen hammaslääkärien ja sairaalahammaslääkärien palkoista ja palvelussuhteen ehdoista. Yksityisen sektorin edunvalvonnassa liiton roolina on mm. vaikuttaa päättäjiin ja tehdä esityksiä, jotka tukevat yksityissektorin toimintaedellytyksiä. On tärkeää, että yksityinen sektori toimii tasaveroisena palvelujen tuottajana ja hammaslääkärin työtä on mahdollista tehdä eri työskentelymuodoissa.

Liitto elää ajassa ja haluaa vastata tulevaisuuden tarpeisiin, joten ota rohkeasti yhteyttä ja kerro toiveistasi. Olemme jokaista jäsentämme varten.

Henna Virtomaa
Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja

Lue myös
Etsitkö näitä?