Uutiset

PalvelusetelitLiitto: KOHO-setelin muutokset eivät poista riskejä

27.8.2021Heli Mikkola
(Kuva: iStockphoto)
(Kuva: iStockphoto)

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt kokonaishoidon (KOHO) palvelusetelin korvausmalliin pieniä muutoksia. Hammaslääkäriliiton lakimiehen Heikki Kuuselan mukaan tehdyt muutokset eivät kuitenkaan oleellisesti muuta palvelusetelikorvauksia parempaan suuntaan.

– Riski segmentoinnin epäonnistumisesta on edelleen yksityishammaslääkärillä. Tätä koskeva muutos (D-indeksi) on täysin riittämätön eikä edes sen toteutuminen ole varmaa. Ollakseen yksityishammaslääkäreille houkutteleva vaihtoehto, olisi KOHO-palvelusetelin korvaustasoa nostettava yleisesti, Kuusela sanoo.

– Tämän lisäksi segmentoinnin epäonnistumisesta koituva riski olisi kohdennettava sille taholle, joka vastaa segmentoinnista, eli kaupungille.

Kaupunki lisää palveluntuottajalle maksettaviin suoritekorvauksiin juurihoidot ja suun ulkopuolella tehtävät täytteet. Tähän saakka suoritekorvaus on maksettu ehkäisevästä hoidosta, parodontologisesta hoidosta sekä protetiikasta. Myös suurihoitoisten potilaiden hoidon korvausta muutetaan. Kertakorvauksesta siirrytään suoritekorvaukseen, jos paikkaushoitoa vaativia hampaita on kuusi tai enemmän. Suoritekorvaus maksetaan kuudennesta hampaasta lähtien. Muutokset tulevat voimaan syyskuun alussa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Sami Heistaro esitti päätöstä tehtäessä, että korvausmallin toimivuutta arvioitaisiin jatkossakin setelin houkuttelevuuden ja käyttökelpoisuuden näkökulmasta ja edellytti, että potilassegmentoinnin onnistumiseen kiinnitettäisiin tarkoin huomiota. Lautakunta hylkäsi ehdotuksen äänin 8–4.

Hammaslääkäriliiton tavoitteena on ollut saada setelin mallista aikaiseksi kompromissi, johon palveluntuottajat voisivat lähteä mukaan ilman kohtuutonta taloudellista riskiä. Liitto on ollut tästä useaan kertaan yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

– Palvelusetelijärjestelmän korjaaminen pilotissa tipoittain, pienillä muokkauksilla ei ole kenenkään etu, liiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa toteaa.

Lue myös
Etsitkö näitä?