Post

PotilasturvallisuusKysely hammaslääkäreille: Onko vastaanotollasi tapahtunut ensiaputilanne?

1.11.2018Annariitta Kottonen

Hammaslääkärin vastaanotto on potilaalle psyykkisesti, fysiologisesti ja toiminnallisesti poikkeuksellinen tilanne. Makuuasennossa verenpaine muuttuu, suussa olevat instrumentit ahtauttavat hengitysteitä ja hammaslääkäripelko tai jännitys voi aiheuttaa vaaratilanteita. Pyörtyminen, allerginen reaktio tai hypoglykeeminen kohtaus eivät ole tavattomia.

Hammaslääkäreitä pyydetään osallistumaan kyselytutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää suomalaisten hammaslääkärien vastaanotoilla tapahtuvia ensiaputilanteita, käytettävissä olevaa ensiapuvälineistöä sekä hammaslääkärien saamaa ensiapukoulutusta. Tutkimus pyrkii selvittämään myös hammaslääkärien kokemuksia omasta ensiapuosaamisestaan, välineistön käytön hallitsemisesta ja koulutuksen laadusta.

Kyselyyn voivat vastata kaikki ensiaputilanteen vastaanotollaan kokeneet Suomessa toimivat hammaslääkärit.

Kysymykset ovat pääasiassa lyhyitä monivalintakysymyksiä. Lisäksi kyselyssä on muutama avoin kysymys. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia.

Kyse on potilasturvallisuudesta

Aiheesta on julkaistu vähän tutkimuksia, vaikka se koskettaa jokaista alan toimijaa ja on osa potilasturvallisuudesta huolehtimista. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää hammaslääkärien ensiapukoulutuksen suunnittelussa ja vastaanottojen ensiapuvälineistön päivittämisessä.

Kyselytutkimus toteutetaan osana HLK Juho Näivän syventäviä opintoja Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunnassa.

Tutkimuksen ohjaajina toimivat professori Liisa Suominen; HLT, EHL Tiina Tuononen sekä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, LT Helena Jäntti  Itä-Suomen yliopistosta.

Kyselytutkimukseen vastataan anonyymisti, eikä yksittäisiä vastaajia ole mahdollista tunnistaa. Vastausaikaa on 25.11.2018 asti.

Tutkimuksen tuloksista tullaan kertomaan myös Hammaslääkärilehdessä. Vastauksesi on arvokas, kiitos jo etukäteen!

Vastaa kyselyyn tästä linkistä.

Lisätietoja:
Juho Näivä
puh. 044 262 7777
juhona@uef.fi

Lue myös
Etsitkö näitä?