På svenska

PääkirjoitusKommunalvalet en fråga om munnen

8.3.2021Henna Virtomaa
henna_virtomaa_2021_web

Jag stannar framför ostdisken i affären – ska jag köpa edamer, emmental eller kanske något helt annat? Livet består av en mängd valsituationer. Utan att lägga märke till det ställs vi hela tiden inför situationer som kräver beslut, eftersom det finns så många alternativ.

För en del är det hur lätt som helst att fatta beslut. För andra betyder det en ständig liten stress, som till och med gör dem nervösa. Mängden alternativ gör också att man måste vara karaktärsfast. Vi vet ju alla att varje beslut, speciellt i frågor som rör hälsan, nästan alltid kräver att man inte ger efter när beslutet är fattat.

Också i hälsofrågor inser vi ofta plötsligt att det är lätt att vara efterklok, för många av oss tänker på allt man borde ha gjort annorlunda i våra egna liv, för att situationen i dag skulle vara bättre än den är. Vad är det då vi i dag borde göra annorlunda, så vi kunde förbättra munhälsan och skapa en hållbar, livslång grund för en bättre hälsa för alla? Vi inom tandvården har säkert alla ett ganska liknande svar på den frågan. Man borde öka medborgarnas kunskap om vad som verkligen är bra för munhälsan. Här skulle vi få till stånd bättre resultat om det var lättare att göra val, och om samarbetet mellan olika sektorer och aktörer var smidigare.

När jag skriver detta har Tandläkarförbundets kommunalvalstema och tillhörande material blivit färdigt. Förbundet anser, att det i samband med kommunalvalet är viktigt att beakta medborgarnas situation och att aktivera dem, och att se hur tandvårdstjänsterna beaktas under livets olika skeden. När man kan stöda sig på forskningsresultat blir alla val lättare, och medborgarna har lättare att fatta sina beslut. Tandläkarförbundet har arbetat, och arbetar fortfarande, systematiskt och långsiktigt för att uppnå de målen.

Förbundet bad de ledande tandläkarna vid hälsocentralerna ge exempel på kommunala modeller som gav goda och fungerande hälsofrämjande resultat. Vi vill utgå från ett positivt tänkesätt i vårt valarbete, och föra fram goda, lokala, hälsofrämjande rutiner, och samtidigt göra det möjligt att sprida dem. Det finns en mängd sådana exempel. Inom många organisationer har man redan insett integrationens betydelse, och man arbetar multiprofessionellt tillsammans med olika aktörer.

Alla inser att det är svårt att kräva något man inte ens känner till. Därför eftersträvar vi att i kommunalvalet på ett positivt sätt synliggöra för alla medborgare vad en god munhälsa under hela livet består av, och att föra fram vad alla har rätt att kräva av sin hemkommuns beslutsfattare i sin egen vardag. Med hjälp av en livscykelmodell vill vi göra både fackpersonalen och medborgarna medvetna om verksamhetsmodeller som bidrar till att främja munhälsan under hela livet. Vi har goda möjligheter att lyckas om social- och hälsovårdsreformen genomförs på ett sätt som ur medborgarens synvinkel är sådant som det man nu har marknadsfört för oss.

I centrum av vår valmålsättning hittar man medborgaren och högklassiga tjänster, som om de fungerar som de ska, skapar ”medborgare med friska munnar”. Materialet som förbundet har producerat är avsett för kommuninvånarna, kommunalvalskandidaterna, beslutsfattarna och givetvis hela tandvårdspersonalen, som kan utnyttja det i sitt eget arbete. Det är lätt att sprida Tandläkarförbundets valteman om man följer förbundet på Facebook och Twitter.

Nu ska vi se till att kommunalvalet och munhälsofrågorna dyker upp i alla diskussioner, i varje medborgares mun.

Henna Virtomaa

Verksamhetsledare, Tandläkarförbundet

 

Ledare, Tandläkartidning 3/2021

Lue myös
Etsitkö näitä?