Uutiset

PääkirjoitusJärki vei voiton

10.12.2021Henna Virtomaa
henna_virtomaa_2021_web

Liitto on seurannut monikanavarahoituksen purkamista käsitelleen parlamentaarisen työryhmän työskentelyä kuin shakkipeliä, siirtoja ennakoiden ja peliympäristössä vaikuttamistyötä tehden. Shakissa periaate on tehdä harkittuja ratkaisuja ja vaikuttaa lopputulokseen jo ensimmäisten siirtojen myötä.

Pelaajan, joka saavuttaa tämän tavoitteen, sanotaan tehneen matin vastustajansa kuninkaasta, ja matin tehnyt pelaaja on voittanut pelin.

Suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisen kannalta parlamentaarisen työryhmän työn lähtökohta ei ollut mitenkään hyvä, olihan tavoitteena valmistella monikanavarahoituksen purkamista. Monikanavarahoituksen purku on osa hallitusohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän työ pohjautui valmisteluryhmien tekemään taustatyöhön. Tehtävänä oli laatia ehdotukset monikanavarahoituksen purkamiseksi liittyen yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvauksiin (ns. Kela-korvaukset) sekä lääkekorvauksiin, lääkinnälliseen kuntoutukseen ja matkakorvauksiin. Työryhmän työskentelyaika oli lyhyt, vaativa ja intensiivinen, eikä yhteisen näkemyksen löytäminen ollut helppoa.

Suun terveydenhuollon palvelujen tuottaminen poikkeaa muusta terveydenhuollosta. Yksityisellä sektorilla toteutuu lähes puolet yhteiskunnan tukemista aikuisten suun terveydenhuollon käynneistä. Kansanterveyslain perusteella hammashoitoon pääsyä ei ole vuoden 2002 joulukuusta lähtien voinut enää rajoittaa iän perusteella. Kuitenkin aikuisten hammashoidon uudistukseen myönnettiin tällöin valtionosuuksina vain neljäsosa niistä kustannuksista, jotka kunnille arvioitiin uudistuksesta aiheutuvan. Uudistusta valmisteltaessa arvioitiin, että yksityissektorin potilaat jatkaisivat aikaisemmin syntyneitä hoitosuhteitaan. Näin ollen suun terveydenhuoltoa koskevien rahoitukseen, rakenteeseen ja hoitoon pääsyyn liittyvien ongelmien taustalla on se, että julkista suun terveydenhuoltoa ja sen palveluvalikoimaa ei ole alun perinkään resursoitu koko väestölle. Valmisteluvaiheessa arvioitiin myös, että kunnallisen hammashoidon laajennus voidaan toteuttaa osin myös ostamalla palveluja yksityisiltä.

On yleisesti tiedossa, että suun terveydenhuoltoon kohdennetut resurssit eivät ole riittävät palvelujen tuottamiseksi koko väestölle sellaisella tavalla, jota voidaan pitää eettisesti tai kansanterveydellisesti tarkoituksenmukaisena. Julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon yhteistyötä palvelujen tuotannossa on aina pidetty välttämättömänä. Niiden toiminta on kytketty tiiviisti yhteen. Kela-korvaukset ovat keino tukea yksityisen suun terveydenhuollon palvelujen käyttöä.

Työryhmän loppuraportti julkaistiin 18. marraskuuta. Kela-korvauksia ei tulla lopettamaan. Työryhmä totesi, että yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausjärjestelmää ja sen rahoitusta voidaan tarvittaessa uudistaa myöhemmin, kun hyvinvointialueet ovat saaneet toimintansa käyntiin. Samassa yhteydessä myöhemmin arvioidaan myös korvausten mahdollista kohdentamista. Suun terveydenhuollon palvelujen kannalta työryhmän päätös on tärkeä. Viisasta on säilyttää Kela-korvaukset ja saada valmiiksi ensin mittava ja kaikin tavoin historiallinen sote-uudistus.

Käytännössä shakki useimmiten päättyy luovutukseen tai sovittuun tasapeliin. Tutkimukset osoittavat, että shakin pelaaminen kehittää loogista ajattelua. Logiikka lienee tässäkin parlamentaarisen työryhmän mietinnössä se, joka poiki suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisen kannalta toivotun lopputuloksen.

Henna Virtomaa
Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja

Pääkirjoitus, Hammaslääkärilehti 14/2021

Lue myös
Etsitkö näitä?