På svenska

PääkirjoitusInternationella föreläsningar och intressebevakning

28.10.2021Anna Chainier
anna_chainier_kolumni

Vi är en del av en världsomfattande grupp som består av mer än en miljon tandläkare. Det framgick konkret på den globala tandläkarorganisationen World Dental Federations (FDI) konferens, med rubriken Education for Dental Excellence, denna höst.

Konferensen pågick i fyra dagar, och vi hade möjlighet att lyssna på över 200 föreläsningar, som sändes samtidigt på åtta streamingkanaler. Det är självklart att det är helt omöjligt att följa en sådan mängd föreläsningar, när dessutom tidsskillnaden är ett problem. I år kunde man faktiskt för första gången följa med föreläsningarna under 90 dagar efter att konferensen tagit slut – vilken lättnad det var, att man kunde sova på nätterna! Tilläggstiden ger en ypperlig möjlighet att bekanta sig också med sådana ämnen och sådana föreläsare som man kanske inte annars skulle ha kunnat följa på grund av den ansträngda tidtabellen. En sådan mängd föreläsningar som den här omfattar naturligtvis alla tänkbara ämnen, från parodontologi till protetik, från endodonti till ansiktssmärtor och från digitaliseringen av tandvården till mottagningens administration. De omfattar både akademiska föreläsningar som beskriver forskning och jämför forskningsresultat, och väldigt praktiskt inriktade föreläsningar som koncentrerar sig på kliniska ingrepp, där man går igenom vissa åtgärder steg för steg och instrument för instrument. Alltså något för envar, och samtidigt ett väldigt överflöd!

FDI:s generalförsamling arrangerades parallellt med den vetenskapliga kongressen. Generalförsamlingen är organisationens högsta beslutande organ, som varje år samlar ca. 400 representanter från de olika medlemsorganisationerna. I år ordnades också den sammankomsten virtuellt. Liksom varje år bestod föredragningslistan av organisationens budget och de olika organens verksamhetsberättelser. Personvalen upptog en stor del av tiden. Många hade anmält sitt intresse för de olika uppgifterna. Många europeiska länder var väl representerade, men tyvärr var inga kandidater från de nordiska länderna uppställda i år.

Tandläkarförbundet deltar i den internationella verksamheten också på europeisk och nordisk nivå. CED, de europeiska tandläkarorganisationernas gemensamma råd (Council of European Dentists), bevakar tandläkarnas intressen i Europa, och påverkar lagstiftningen inom EU i ärenden som berör tandläkare. Vi deltar aktivt i det arbetet, och kan på det sättet vara säkra på att vi har aktuell kunskap om de ärenden som bereds i EU:s organ som påverkar vårt verksamhetsområde och våra medlemmar. Samtidigt erbjuder CED en kanal vi kan utnyttja för att påverka ärenden som är under beredning. Vi har också ett nära samarbete med de nordiska tandläkarförbunden. Det samarbetet är mera fritt, och vi har ofta gemensamma intressen. Vi har bl.a. nyligen diskuterat hur coronapandemin har påverkat vården av munsjukdomar, och allra senast också i vilket skede de olika begränsningar som pandemin har förorsakat nu befinner sig i de olika länderna.

Tandläkarförbundet har som uppgift att hjälpa tandläkarna att ha framgång i sitt arbete, och verksamheten är i huvudsak nationell. Samtidigt är den internationella verksamheten en del av förbundets vardag. Ärenden som påverkar tandläkarnas arbete bereds både nationellt och internationellt. Det är viktigt att vi vet vad som händer, och att vi har existerande kanaler för att påverka beredningen.

Nyfikenhet, vilja att lära av andra och vilja att dela med oss av våra egna kunskaper gör det möjligt för oss att delta och att påverka den globala tandvårdens värld!

Anna Chainier
Författaren är Tandläkarförbundets sakkunnigtandläkare, och koordinerar internationella ärenden inom förbundet.

Lue myös
Etsitkö näitä?