Post

PääkirjoitusHyvällä strategialla uudistuvaan sote-maailmaan

13.6.2016

Hammaslääkäriliiton toimintasuunnitelmaa ei tehdä ö-mapin täytteeksi. Se on työkalu, jota ilman olisi mahdotonta toimia. Toimintasuunnitelman pohjana on liiton strategia ja visio vuoteen 2020: Suun terveydenhuoltojärjestelmä toimii hyvin, väestön suunterveys on parantunut ja terveyserot pienentyneet. Liiton näkemykset on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa, jäsenet tuntevat liiton vahvana edunvalvojana ja liitolla on asiantuntevan ja luotettavan yhteistyökumppanin maine. Visio on kunnianhimoinen, mutta niin kuuluukin olla.
Vuoden 2016 toimintasuunnitelma sisältää tärkeitä strategisia tavoitteita. Niistä usea liittyy sote-uudistukseen: Suunterveyttä arvostetaan ja suun terveydenhuollolla on vahva asema osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta. Hammaslääkärit tuntevat terveydenhuollon muuttuvan toimintaympäristön ja osaavat mukauttaa toimintaansa muutoksissa. Hammaslääkärien kliininen autonomia on vahva. Hammaslääkärien ammattitaito, suun terveydenhuolto ja hoitoyksikköjen laatu ovat korkeatasoisia. Kansalaisten elintavat tukevat suunterveyttä, ja omahoito on hyvällä tasolla.
Pääministeri Sipilän hallitus sai marraskuussa päätettyä merkittävistä linjauksista sekä maakuntahallinnon että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi. Hallitus päätti hallitusohjelmasta poiketen yhdistää niihin vielä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisen ja potilaan valinnanvapauden laajentamisen. Työmaana on siis valmistella ja käynnistää neljä valtaisaa uudistusta tiukassa kolmen vuoden määräajassa.
Suun terveydenhuoltoon ja siinä työtä tekeville on tiedossa monenlaista muutosta – mitä, sitä ei tarkkaan tiedetä. Hyvää on, että järjestämisvastuu siirtyy kunnilta alueellisille toimijoille ja järjestämisvastuu erotetaan palvelutuotannosta. Hyvä linjaus on myös valinnanvapauden laajentaminen, vaikka toteutus etenkin suun terveydenhuollossa vaatii uusia luovia ratkaisuja.
Parasta on, että muutoksiin voi vielä vaikuttaa. Vaikuttamistyö edellyttää Hammaslääkäriliitolta strategiaa, joka hallituksen sote-linjausten tultua julki on nyt päivitettävänä. Liiton hallitus ja valtuusto joutuvat pohtimaan muun muassa, miten kaikki sekä julkisten että erikokoisten yksityisten tuottajien voimat hyödynnetään monipuolisen palvelutuotannon turvaamiseksi. Entä millä mallilla valinnanvapaus voitaisiin parhaiten toteuttaa suun terveydenhuollossa, jossa yhteiskunnan rahaa jo ennen viimeisimpiä Kela-korvausten leikkauksia on ollut varsin vähän? Miten resurssien niukkuudesta huolimatta ja hoidontarpeen kasvaessa pidetään huoli hyvästä hoidosta? Miten suun terveydenhuolto linkittyy palveluketjuihin uusissa isoissa organisaatioissa? Ja ennen kaikkea, miten suun terveydenhuollon palvelut kirjataan julkiseen palvelulupaukseen.

”Ja ennen kaikkea, miten suun terveydenhuollon palvelut kirjataan julkiseen palvelulupaukseen.”

Hallituksen perustellut vaatimukset tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisesta enteilevät tuottajien välisen kilpailun lisääntymistä ja toimintakäytänteiden muutoksia. Hallinnosta halutaan rahaa palveluille. Kustannusten kasvupainetta halutaan hillitä vaikuttavilla palveluilla, tehokkailla prosesseilla ja sujuvilla hoitoketjuilla. Painopistettä halutaan siirtää omahoitoon, ennaltaehkäisyyn ja varhaishoitoon. Palveluja taatusti keskitetään ja karsitaan.
Hammaslääkäriliiton arvoja ovat yhtenäisyys, asiantuntijuus ja vastuullisuus. Edunvalvontatyötä ei voi tehdä ilman vahvaa asiantuntijaroolia. Vastuullisuus tarkoittaa hammaslääkärien, potilaiden ja yhteiskunnan etujen yhteensovittamista. Liiton edunvalvonnan voima tulee yhtenäisyydestä ja korkeasta järjestäytymisasteesta. Nyt on aika vaikuttaa liiton arvojen pohjalta.

Kirjoittaja on Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja.

Lue myös
Etsitkö näitä?