Post

KoulutusHammaslääkärikoulutuksen aloituspaikkoihin maltillinen lisäys

24.9.2020Annariitta Kottonen

Korkeakouluihin lisätään runsaat 10 000 aloituspaikkaa vuosina 2020−2022.

Ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään runsaat 3 900 ja yliopistojen runsaat 6 300. Suurimmat lisäykset kohdentuvat yliopistoissa tekniikan
(25 %), tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (17 %) sekä kaupan ja hallinnon alalle (15 %). Ammattikorkeakoulujen lisäaloituspaikoista puolet kohdentuu terveys- ja hyvinvointialalle.

Lääketieteen aloille tulee yhteensä 50 lisäpaikkaa, joista 6 hammaslääketieteeseen. Hammaslääketieteen lisäaloituspaikat tulevat Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistoihin, yksi kuhunkin vuosina 2020 ja 2021.

− Hammaslääkäriliitto on tuonut eri yhteyksissä esille tarpeen vähentää sisäänottomääriä tulevaisuudessa, koska ennusteen mukaan hammaslääkärimäärä on nykyisillä koulutusmäärillä kasvussa. Siten lisäkoulutuspaikkoja ei alallemme olisi tarvittu – onneksi lisäys kuitenkin on maltillinen, toteaa asiantuntijahammaslääkäri Nora Savanheimo Hammaslääkäriliitosta.

− Painopistettä tulisi siirtää erikoishammaslääkärikoulutuksen lisäämiseen. Tarvetta on useilla eri erikoisaloilla.

Hammaslääkäriliitto on 1980-luvun lopulta asti päivittänyt hammaslääkärien lukumääräennustetta. Se kertoo hammaslääkärimäärän olevan kasvussa, ja kasvun kiihtyvän vuoden 2025 tienoilla. Tämän hetken ennuste perustuu 185:n sisäänottomäärään sekä arvioihin tutkinnon läpäisyasteesta, eläkepoistumasta, Hammaslääkäriliittoon kuulumattomista hammaslääkäreistä sekä ulkomailla tutkinnon suorittaneiden tuomaan lisäykseen.

Koulutuspaikkojen lisäyksellä toteutetaan hallitusohjelman tavoitteita koulutustason nostosta sekä eri alojen ja alueiden osaajapulaan vastaamisesta. Myös koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen taloudellisia vaikutuksia pyritään tasoittamaan panostamalla osaamiseen ja nuorten mahdollisuuksiin kouluttautua, todetaan OKM:n tiedotteessa (31.8.2020).

Lue myös
Etsitkö näitä?