På svenska

PääkirjoitusFramåt tillsammans

4.1.2021Nora Savanheimo
Nora Savanheimo. (Kuva: Kimmo Brandt)

Vad ser år 2021 ut att föra med sig för tandläkare? Den frågan fick jag av chefredaktören Heli när hon bad mig om en ledare till årets första nummer av tidningen.

Utgående från år 2020 skulle jag säga att frågan är väldigt väl formulerad. För ett drygt år sedan, på tröskeln till det nya året, kunde vi inte föreställa oss vad det skulle innebära. COVID-19-pandemin har berört oss alla. Lyckligtvis kan man redan se ljus i ändan av tunneln, för nyheterna om vaccin är hoppfulla. Under sommaren 2021 kan vi kanske redan göra mycket sådant som på senare tid inte har varit möjligt. Så visst ska vi väl tillsammans ännu orka följa instruktionerna.

Vad kommer då år 2021 att föra med sig för Tandläkarförbundets verksamhet? Det får man en uppfattning om när man ser på verksamhetsplanen, som finns på vår hemsida. Jag ska nämna några av tankarna här. I år börjar också en ny fullmäktigeperiod. Du tar väl modigt kontakt, inte bara med oss funktionärer, utan också med förbundets fullmäktige, styrelsemedlemmar och andra förtroende-valda. Vi lyssnar gärna på era tankar och önskemål.

Under de kommande åren verkar det som om vi har förändringar framför oss som omfattar både samhället, tjänsteproduktionen och finansieringen. Samtidigt förändras yrkeskårens åldersstruktur. De stora årskullarna går i pension, och de senaste årens ökade antal studieplatser börjar sätta sina spår ute i arbetslivet. Vi kartlägger varje år medlemmarnas situation med en arbetsmarknadsundersökning och en undersökning riktad till studerande.

Utöver de årliga undersökningarna gör vi med några års mellanrum en undersökning kallad Ung Tandläkare, som tar upp de nyutexaminerade tandläkarnas situation. I vår är det igen dags att genomföra den undersökningen, i samarbete med utbild-ningsenheterna och tjänsteproduktionssystemet. Ur vår verksamhets synvinkel är det viktigt att du besvarar undersökningarna när du får dem per e-post – vi har lättare att hjälpa dig om vi vet hur du har det.

I dag, när tiden präglas av osäkerhet, är det speciellt viktigt att man vinnlägger sig om att alla ska må bra på arbetsplatser och i studielivet. Redan i den undersökning som gjordes bland tandläkarna före pandemin hade tecknen på utbrändhet, stress och depression ökat inom yrkeskåren. Det är viktigt att tandläkarna mår bra och inte blir överbelastade i arbetet, och att de får uppleva känslor av välbefinnande och av att lyckas i sin vardag.

Varje vårdenhet måste arbeta för att främja välbefinnandet, men vi vill också vara till hjälp i det arbetet. Under våren kommer Tandläkarförbundet att erbjuda en ny webbaserad fortbildning som stöd för detta. Det är en avgiftsfri medlemsförmån. På sidorna 52–53 i denna tidning berättar Anu Tilander mera om detta. I mars kommer vi att koncentrera oss på hur studerande mår och orkar under Apollonia Symposiet, i ett webbinarium som är ett samarbete mellan Tandläkarförbundet och Apollonia.

Man kan också öka sin arbetstrivsel genom att utveckla sitt eget kunnande. Betydelsen av kunskap betonas ytterligare under tider av förändring. I arbetsmarknadsundersökningen följer vi med hur fortbildningen förverkligas, och det ska bli intressant att se om pandemin har inverkat på den saken.

Enligt Tandläkarförbundets strategi, som publicerades 2020, är vårt mål att förstärka samhörigheten inom yrkeskåren, att ge tandläkare stöd och hjälpa dem att lyckas i sitt arbete, och att bära ansvar för allas munhälsa. Traditionellt tar sig samhörigheten uttryck i form av organisationsgraden, och det är också viktigt att Tandläkarförbundets verksamhet stöder de olika medlemskategoriernas behov. Själv upplever jag samhörigheten också som yrkesidentitet, yrkesstolthet och respekt för kolleger och beredskap att hjälpa dem. Låt oss ta emot år 2021 tillsammans.

Lue myös
Etsitkö näitä?