Post

PääkirjoitusFörbundet stöder i tider av förändring

23.10.2017

Tandläkarförbundets lokala förtroendevalda från olika delar av Finland samlades i slutet av september för att diskutera aktuella frågor inom förbundets intressebevakning under några dagar. Det bärande temat var tandvårdstjänsterna som en del av social- och hälsovården som helhet. Innehållet i social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen, som efter sommaren tvingats in i ett nytt beredningsskede, och reformens verkningar behandlades ur olika synpunkter, både i förbundets sakkunniginlägg, under paneldiskussioner och i deltagarnas gemensamma gruppdiskussioner.

Före seminariet samlade man in uppgifter om lokala arrangemang inom tandvården med hjälp av frågeformulär. Resultaten kan användas på många olika sätt när man planerar förbundets intressebevakning. I år var det speciellt intressant att se avdelningarnas åsikter om förväntningarna inför social- och hälsovårdsreformen, och hur förberedelserna framskrider på det regionala planet.

De flesta lokalavdelningarna rapporterade att reformen förde med sig osäkerhet och ovisshet både vid hälsocentralerna och inom den privata sektorn, eftersom centrala frågor i det nya systemet fortfarande var öppna. På landskapsnivå höll man redan på med förberedelser i de flesta regionerna, och det fanns planeringsgrupper inom tandvården som var organiserade på olika sätt.

Nu har tidtabellen för social- och hälsovårdsreformen klarnat. Det nya förslaget till valfrihetslag som social- och hälsovårdsministeriet har berett kommer att ges ut för utlåtanden i november. Reformens alla lagpaket ska behandlas av riksdagen under våren 2018, och reformen borde träda i kraft år 2021, och för tandvårdens del år 2022.

Förbundet har lobbat aktivt under hösten, och arbetet fortsätter. Avsikten är att trygga tandvårdens status och att garantera att hela befolkningen har tillgång till tjänster till ett överkomligt pris. När det gäller valfriheten skulle det vara bra att följa samma principer för tandvården som för de övriga tjänsterna inom social- och hälsovården. Det är viktigt att både offentliga och privata aktörer kan producera tjänster, och att det också gäller små producenter.

Social- och hälsovårdsreformen påverkar alla tandläkare, och förhållandena på deras arbetsplatser. Reformen innebär ett förändringsbehov, som skapar oro – men den medför också nya möjligheter att utvärdera och utveckla verksamheten. Det är självklart att behovet av information är väldigt stort, och varje tandläkare är skyldig att bekanta sig med reformens innehåll, och också att bedöma hur den kommer att inverka på det egna arbetet.

I början av nästa år startar ett projekt där man besöker fältet under rubriken ”Paikan päälle”, eller ”På plats”. Då ordnas det föreläsnings- och diskussionstillfällen om social- och hälsovårdsreformen i samarbete med lokalavdelningarna. Under åren 2018–2019 ordnar man sådana tillfällen på alla 26 lokalavdelningars område. Närmare uppgifter om tidtabellerna kommer att ges ut senare, så det lönar sig att aktivt följa med informationen från förbundet och avdelningarna. Senast ordnades en liknande runda på fältet åren 2011–2012.

Hur kommer då tandvårdstjänsterna att fungera i det nya systemet och i de olika landskapen? Hur kommer anställningsvillkoren att se ut på olika arbetsplatser? Hur kan en företagartandläkare vara med som serviceproducent? De frågorna, och många andra med anknytning till social- och hälsovårdsreformen, kommer medlemmarna att få svar på. Samtidigt har man möjlighet att delta i diskussionerna och ställa frågor till kolleger och till förbundets sakkunniga.

Under förberedelserna för kommande förändringar inom social- och hälsovården är yrkeskårens enhetlighet och samhörighet viktiga kraftkällor. Förberedelserna inför reformen kräver en aktiv dialog mellan förbundet, dess lokalavdelningar och medlemskåren. Förbundet arbetar för medlemmarnas bästa, och erbjuder medlemmarna sitt stöd inför förändringen.

Lue myös
Etsitkö näitä?