Tiede

Suusta terveFluorihammastahnan säännöllinen käyttö on osa karieksen hallintaa

19.5.2022Tarja Tanner
istock-hammasharja_ja_hammastahna
Kuluttajien käyttämistä suunhoitotuotteista on välillä hankala pysyä kärryillä. Ainakin tuotteen fluoridipitoisuus tulee aina tarkistaa. Kuva: iStockp...

Samaistuuko joku turhautumisen tunteisiin fluoridikriittisen henkilön tullessa vastaanotolle? Tuntuu ehkä raskaalta ajatukselta perustella fluoridin hyötyjä henkilölle, joka vakaasti uskoo fluoridin olevan myrkyllistä tai ainakin haitallista ihmiselle. Jo perusteluja aloittaessa ehkä aavistelet, että viesti tuskin menee perille. Tämä jos mikä nitistää orastavankin taistelutahdon.

Tutkimustietoa fluoridin haittavaikutuksista on hyvä kaikkien ammattilaisten aika ajoin kerrata. Fluorihammastahnan säännöllinen käyttö on yksi keskeisistä karieksen hallinnan keinoista (1), ja karieksen hallinnan Käypä hoito -suosituksen mukaan kariesriskipotilaille tulee aina arvioida myös lisäfluorin tarve.

Hiljattain tarkistettu Roosa Palmgrenin syventävien opintojen työ käsittelee kattavasti fluoridin haittavaikutuksia (2). Tähän suomenkieliseen katsaukseen kannattaa tutustua, sillä aihetta on lähestytty monipuolisesti eri näkökulmista. Lopputulemana oli, että kohtuullisella fluoridin saannilla ei ole todistettuja yleisterveydellisiä haittavaikutuksia.

Fluoridiinkaan liittyen sosiaalisen median roolia tiedon välittäjänä ei voida enää väheksyä. Sosiaalinen media pitää sisällään paljon mahdollisuuksia mutta myös riskinsä. Keskustelupalstoilla liikkuu paljon väärää ja kärjistettyäkin tietoa esimerkiksi fluoridin haitoista. Kuluttajan on varmasti vaikea erottaa tutkittua tietoa mielipiteistä.

Toisaalta ammattilaisten viesti ei välttämättä helposti nouse sosiaalisesta mediasta esille. Tutkimuksen mukaan asiantuntijoiden tekemät fluoridiin liittyvät YouTube-videot saavat vähiten katselukertoja verrattuna yksityishenkilöiden tai eri medioiden tuottamiin videoihin (3). Siinäpä haaste meille tuottaa tutkittuun tietoon perustuvaa materiaalia, joka vielä kiinnostaisi yleisöä!

Kuluttajat käyttävät kirjavasti erilaisia suunhoitotuotteita, ja näistä on välillä hankala pysyä kärryillä. Huoli ilmastonmuutoksesta on aiheellinen, ja pienillä arjen valinnoilla monet meistä pyrkivät tekemään ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Lukuisat hammastahnavalmistajat ovat reagoineet tähän, eikä enää ole vaikea löytää sellaista fluorihammastahnaa riittävällä fluoridipitoisuudella, joka on vegaani tai ekologinen. Zero waste -ajattelua on mahdollista toteuttaa myös hammastahnaa valitessa. Tuotteen fluoridi­pitoisuus tulee kuitenkin aina tarkistaa sekä varmistaa tuoteselosteesta, ettei tuote sisällä jotain hampaistolle haitallista, esimerkiksi voimakkaasti hiovia ainesosia.

Hiljattain minulta kysyttiin asiantuntijanäkemystä hampaidenpesutableteista. En ollut kyseisistä tuotteista kuullutkaan, joten ohjasin kysymyksen toiselle asiantuntijalle. Kysymyksen innoittamana otin toki asiasta selvää ja totesin, että voisi olla kelpo tuote kokeiltavaksi vaikkapa ensi kesän vaelluksella. Uudet tilanteet voi nähdä uhkan sijaan mahdollisuutena oppia uutta.

Tarja Tanner
HLT, kliiniseen hammashoitoon erikoistuva hammaslääkäri (kariologia, endodontia)
Oulun kaupunki, Oulun yliopisto

Lähteet:
1. Walsh T, Worthington HV, Glenny AM ym. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries. Cochrane Database Syst Rev 2019; 3: CD007868.
2. Palmgren R. Fluoridin sivuvaikutukset. Syventävien opintojen tutkielma. Oulun yliopisto, suun terveyden tutkimusyksikkö 2021. http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-202202091184.pdf.
3. Basch CH, Blankenship EB, Goff ME, Yin J, Basch CE, DeLeon AJ ym. Fluoriderelated YouTube videos: A cross-sectional study of video contents by upload sources. J Dent Hyg 2018; 92(6): 47–53.

Suusta terve, Hammaslääkärilehti 7/22

Lue myös
Etsitkö näitä?