Post

Painotuoretta tiedettäVertaileva tutkimus suuhuuhteiden tehosta lasten syöpähoitojen aiheuttaman mukosiitin ehkäisyssä

23.9.2020

Caphosolin ja keittosuolaliuoksen välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa suun mukosiitin tai sen oireiden ehkäisyssä syöpää sairastavilla lapsipotilailla, joita hoidettiin tavanomaisin solunsalpaajahoidoin.

Osa lasten syövän hoidossa käytettävistä solunsalpaajalääkkeistä aiheuttaa sivuvaikutuksena suun limakalvon tulehdusreaktiota eli mukosiittia. Paikallisten limakalvomuutosten lisäksi mukosiitti aiheuttaa usein kipua, joka voi vaikeuttaa myös syömistä, juomista ja puhumista.

Caphosol (Jazz Pharmaceuticals plc) on suun mukosiitin ehkäisyyn ja hoitoon kehitetty kalsiumia ja fosfaattia sisältävä suuvesi. Aiemmissa kliinisissä tutkimuksissa Caphosolilla on osoitettu olevan suun mukosiitin toistuvuutta, voimakkuutta ja kestoa vähentäviä vaikutuksia aikuisilla syöpäpotilailla, joita hoidetaan sytostaateilla ja kantasolusiirrolla.

Myönteisiä vaikutuksia on raportoitu myös aikuisilla, joiden pään tai kaulan alueen syöpää hoidetaan sädehoidoilla tai säde- ja solunsalpaajahoitojen yhdistelmällä. Lapsipotilailla tieteellistä näyttöä Caphosolin vaikutuksista suun limakalvojen parantumiseen tai mukosiitin ehkäisyyn on niukasti.

Prospektiiviseen, satunnaistettuun ja kaksoissokkoutettuun tutkimukseen osallistui lapsipotilaita, joilla oli diagnosoitu syöpä ja jotka saivat solunsalpaajahoitoa, kuten korkea-annoksista metotreksaattia, antrasykliinia tai sisplatiinia. Tutkimukseen rekrytoitiin 1.8.2016­–31.12.2019 yhteensä 56 lasta (2–17 v), joista 45 osallistui huuhdeliuosten satunnaistamiseen.

Kukin potilas osallistui tutkimukseen kahdella solunsalpaajahoitojaksolla. Toisen jakson yhteydessä potilas käytti keittosuolaliuosta ja toisella kertaa Caphosol-huuhdetta satunnaistetussa järjestyksessä. Suun huuhtelu Caphosol- tai keittosuolaliuoksella aloitetiin ensimmäisenä sytostaattihoitopäivänä ja sitä jatketiin yhteensä seitsemän päivän ajan neljä kertaa päivässä.

Potilailta kartoitettiin suussa olevat hammasperäiset ja hampaiden kiinnityskudosten infektiot solunsalpaajahoitojaksojen alkaessa. Mukosiitin kehittymistä arvioitiin WHO Mucositis scale -lomakkeen avulla hoitojaksojen alussa ja lopussa. Oireseurantaa toteutetiin ChIMES-mittarilla (The Children’s International Mucositis Evaluation Scale) neljäntoista päivän ajan.

Caphosol- ja keittosuolaryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa suun mukosiitin ehkäisyssä tai suun limakalvojen oireiden toistuvuudessa tai vakavuudessa. Kahden huuhteen välillä ei ollut myöskään merkitsevää eroa limakalvojen oireilussa itse raportoitujen ChIMES-arvojen perusteella.

Tutkimuksessa ei voitu osoittaa Caphosolin tarjoavan hyötyä keittosuolaliuokseen verrattuna tässä potilasryhmässä. Tulosten perusteella Caphosol-suuhuuhdetta ei ole perusteltua käyttää rutiininomaisesti keittosuolaliuoksen sijasta suun mukosiitin ja suun limakalvojen hoitoon lapsilla ja nuorilla, joita hoidetaan tavanomaisilla solunsalpaajahoidoilla.

Painotuoretta tiedettä esittelee kansainvälisissä lehdissä juuri julkaistuja suomalaistutkijoiden tuloksia.

Randomized controlled and double-blinded study of Caphosol versus saline oral rinses in pediatric patients with cancer

Egle Immonen1,2, Liisa Aine2,3, Atte Nikkilä1, Mataleena Parikka2,3, Marika Grönroos4, Kaisa Vepsäläinen5, Sauli Palmu1,3, Mika Helminen6,7, Timo Peltomäki2,3,8, Olli Lohi1,9

1 Tampere Center for Child Health Research, Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University, Tampere, Finland
2 Department of Ear and Oral Diseases, Tampere University Hospital, Tampere, Finland
3 Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University, Tampere, Finland
4 Department of Pediatrics, Turku University Hospital, Turku, Finland
5 Department of Pediatrics, Kuopio University Hospital, Kuopio, Finland
6 Research, Development and Innovation Centre, Tampere University Hospital, Tampere, Finland
7 Faculty of Social Sciences, Health Sciences, Tampere University, Tampere, Finland
8 Institute of Dentistry, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland
9 Tays Cancer Centre, Tampere, Finland

Pediatr Blood & Cancer 2020, 29.7.2020.

Lue myös
Etsitkö näitä?