Post

Työ- ja virkaehtosopimuksetToimenpidekoodit ja -palkkiot muuttuvat

21.12.2020Nora Savanheimo
vastaanotto21_toimenpiteet

– On tärkeää huomioida, että käytettävä toimenpidekoodi määräytyy nimenomaan potilaalle tehtävän toimenpiteen mukaan, eikä esimerkiksi toimenpiteestä mahdollisesti maksettavan sairaanhoitokorvauksen tai toimenpidepalkkion mukaan, muistuttaa THL:n asiantuntijahammaslääkäri Ulla Harjunmaa

Koodien sovellusohjeiden mukaisesti niitä käytetään esim. hammas- tai käyntikohtaisesti, anatomisen alueen mukaan tai aikaperusteisesti.

Toimenpideluokitus löytyy THL:n sivustolta: thl.fi > Aiheet > Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla > Kirjaaminen > Terveydenhuollon kirjaamisohjeet > Suun terveydenhuolto

Luokitus luo pohjan monelle muulle

Potilasasiakirjamerkintöjen lisäksi luokitusta hyödynnetään myös muihin tarkoituksiin. Kansaneläkelaitos (Kela) hyödyntää luokitusta soveltuvin osin omassa korvattavien toimenpiteiden luettelossaan ja julkinen terveystoimi päättäessään suun terveydenhuollon toimenpiteistä perittävät asiakasmaksut terveyskeskuksessa.

Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta avopalveluissa perittävät toimenpidekohtaiset asiakasmaksut perustuvat asiakasmaksuasetukseen, ja ne määritellään pääosin THL:n toimenpidekoodiin liitetyn vaativuusluokan mukaisesti.

Kela päivitti sairausvakuutuksesta korvattavien toimenpiteiden luettelon ja korvaustaksat vuoden 2021 alusta THL:n koodimuutoksia vastaavaksi. Korvattavat toimenpiteet ja ohjeet Kelan korvauskäytännöistä ovat verkossa: www.kela.fi > Yhteistyökumppanit > Terveydenhuolto ja lääkärit > Hammashoidon korvaukset.

Kuntaliitto on julkaissut THL:n suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen ja asiakasmaksuasetuksen mukaisia yhteyksiä tarkentavan vastaavuusluettelon omilla verkkosivuillaan: Kuntaliitto.fi > Sosiaali- ja terveysasiat > Asiakasmaksut > Suun terveydenhuollon asiakasmaksut.

Lääkärisopimuksen mukaiset toimenpidepalkkiot

Terveyskeskusten hammaslääkäreille ja sairaalahammaslääkäreille maksettavat toimenpidepalkkiot ovat osa kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta (ns. Lääkärisopimus). Vaikka osa toimenpidepalkkiokoodeista on yhteneväisiä THL:n toimenpideluokituksen koodien kanssa, ovat nämä kaksi luokitusta kuitenkin toisistaan erillisiä.

Vuoden 2021 alusta voimaan tuli muutoksia joidenkin terveyskeskusten hammaslääkäreille maksettavien toimenpidepalkkioiden sisältöihin.

Tarkemmat tiedot toimenpidepalkkioista löytyvät Hammaslääkäriliiton jäsensivustolta. Sivustolta löytyy myös terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon palkkiokoodien ja THL:n suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen koodien välisistä yhteneväisyyksistä tehty taulukko: www.hammaslaakariliitto.fi > Jäsensivusto (kirjautuminen jäsentunnuksilla) > Työelämä ja edunvalvonta > Julkinen sektori > Virka- ja työehtosopimukset > Toimenpidepalkkiot.

Uudet koodit

SBA05 Suunesteiden mikrobiologiset tutkimukset
SFD10 Vaiheittainen karieksen poisto, yksi hammaspinta
SFD11 Vaiheittainen karieksen poisto, vähintään kaksi hammaspintaa
SFE01 Kariessaneeraus
SFE02 Kariessaneeraus, laaja
SPF12 Hammasproteesin suuhun sovitus irtoproteesin korjauksen yhteydessä
SPF13 Hammasproteesin suun sovitus irtoproteesin pohjauksen yhteydessä
SHC01 Purennan korottaminen, suppea
SHC02 Purennan korottaminen
SHC03 Purennan korottaminen, laaja.

Syksyn 2020 aikana käyttöön tulleet koodit:
SCG01 Resii-infiltraatio, vapaa
hammaspinta
SCG02 Resiini-infiltraatio, hampaan välipinta
SFD10 Vaiheittainen karieksen poisto, yksi hammaspinta
SFD11 Vaiheittainen karieksen poisto, vähintään kaksi hammaspintaa
SGC15 Hammasytimen (pulpan)
välitön kattaminen.

Poistuneet koodit ja muutokset:
Vuodenvaihteessa luokituksesta poistui koodi SPF11 Hammasproteesin suuhun sovitus. Jo aiemmin poistui koodi SGC10 Hammasytimen (pulpan) kattaminen. Lisäksi tekstimuutoksia on tehty koodeihin SBA, SBA00, SC, SF, SPF02, SPF03 ja SPF20.

Lue myös
Etsitkö näitä?