Post

HammaslääkäriliittoTk-hammaslääkärivaje ennallaan – yksityissektorilla vähemmän vapaata

5.1.2021Juha Korhonen
terveyskeskushammaslaakarivaje
Terveyskeskushammaslääkärivaje 2005–2020.

Koronaepidemialla ei ole ollut suurta vaikutusta terveyskeskushammaslääkärien työvoimatilanteeseen. Terveys­keskuksissa hammaslääkärivaje on säilynyt edellisvuodesta lähes ennallaan.

Terveyskeskushammaslääkärin vakansseja on kunnissa kokoaikaisiksi muutettuna yhteensä 2 016, joista täyttämättä oli lokakuun kyselyhetkellä 104. Prosentteina vaje on näin ollen 5,1, kun se vuotta aiemmin oli tasan viisi.

– Näiden lukujen valossa tilanne vaikuttaa yllättävän tavanomaiselta ja muutokset edellisvuoteen pieniltä, Hammaslääkäriliiton tutkija Jaakko Koivumäki kertoo.

Terveyskeskusten johtavat hammaslääkärit arvioivat, että tarvetta olisi kuitenkin myös isommalle määrälle hammaslääkäreitä. Heidän mukaansa lisävakansseja tarvittaisiin jopa enemmän kuin nyt on täyttämättä jääneitä vakansseja.

Tulokset käyvät ilmi vuoden 2020 työvoimaselvityksestä, jonka liitto on tehnyt perinteiseen tapaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä KT Kuntatyönantajien kanssa. Mukana kyselyssä oli 114 terveyskeskusta, joista kaikista saatiin vastaus.

Virallisesta vajeesta puuttuu aliresurssointi, sillä kyselyyn vastanneet terveyskeskusten johtavat hammaslääkärit arvioivat niitä olevan jopa enemmän kuin täyttämättä jääneitä virkoja.

Kevään potilaat siirtyivät syksylle

Samaan aikaan yksityishammaslääkäreille tehdyn kyselyn mukaan vapaa kapasiteetti yksityissektorilla on pienentynytt jonkin verran edellisvuodesta. Kokoaikaisen hammaslääkärin työpanokseksi muutettua kapasiteettia oli yksityisvastaanotoilla 148 vuoden verran. Viime vuonna vastaava luku oli 178.

– Luku tuntuu yllättävän pieneltä, mutta todennäköisesti yksityissektorilla oli vielä loppusyksystä paljon töitä keväällä peruuntuneiden aikojen takia, Koivumäki pohtii.

Palveluja terveyskeskuksille myyvien yksityishammaslääkärien osuus on nyt 22 %, kun se viime vuonna oli 20 %.

Kysely tehtiin loka-marraskuussa kaikille yksityishammaslääkäreille, joilla on tiedossa oleva sähköpostiosoite liiton jäsenrekisterissä. Kyselyyn saatiin vastauksia 797, jolloin vastausaste oli 39 %.

Työvoimaselvitysten tulokset löytyvät kokonaisuudessaan liiton verkkosivuilta.

Lue myös
Etsitkö näitä?