Ihmiset

HammaslääkäriliittoSinustako suu ja diabetes -luennoija?

5.10.2023Outi Hautamäki
shutterstock_diabetes_kuvitus
Kuva: Shutterstock

Koronapandemian takia tauolla ollut Suu ja diabetes -luentotoiminta käynnistyy uudelleen lokakuussa. Paikalliset diabetesyhdistykset järjestävät jäsenilleen ja muille diabeetikoille luentotilaisuuksia suunterveydestä ja sen yhteyksistä diabetekseen ja kutsuvat luennoijaksi paikallisen hammaslääkärin.

Luentoaineistona toimii parodontologiaan erikoistuneen Anna Kemppaisen ohjaajansa professori Tellervo Tervosen kanssa laatima Suu ja diabetes -luentopaketti, jonka voi ladata liiton verkkosivuilta.

Luennoijalla ei tarvitse olla erityistason tietämystä aihepiiristä – luentopaketti antaa kohderyhmälle sopivan kattavat tiedot muun muassa gingiviitin ja parodontiitin synnystä, diabeteksen ja parodontiitin kaksisuuntaisesta yhteydestä, verensokeritason vaikutuksista suunterveyteen ja kuivan suun hoidosta. Taustatietoina on käytetty pitkälti eri Käypä hoito -suosituksia. Diasarjan lopussa on erinomainen kuvasarja suun omahoidosta.

Järjestäessään luentotilaisuutta diabetesyhdistyksen edustajat ottavat yhteyttä Hammaslääkäriliiton aluevastaavaan, joka kartoittaa alueelta sopivaa hammaslääkäriä luennoijaksi. Hammaslääkäriliitolla on tällä hetkellä 24 paikallisosastoa ja ne muodostavat yhdeksän laajempaa aluetta, joille on nimetyt vastuuhenkilöt tai aluevastaavat. Diabetesyhdistykset löytävät oman alueensa aluevastaavan tiedot intranetissään olevasta listasta.

 

Diabeetikot ovat kiinnostuneita suunterveydestä

Ilmoita alueesi aluevastaavalle olevasi käytettävissä Suu ja diabetes -luennoijaksi. Jos oman alueesi aluevastaava ei ole tiedossasi, ilmoita halukkuudestasi toimia luennoijana liiton toimistoon: outi.hautamaki@hammaslääkäriliitto.fi. Voit katsoa aluevastaavan tiedot myös liiton jäsensivuilta (kirjautuminen jäsentunnuksilla) > Järjestötoiminta > Paikallistoiminta > Organisaatio ja yhteystiedot.

Luentotilaisuuden ajankohdasta, paikasta yms. käytännön asioista diabetesyhdistys sopii suoraan luennoijan kanssa. Osa diabetesyhdistyksistä järjestää luentotilaisuuksia myös etänä. Voi myös olla mahdollista luennoida esimerkiksi Teamsin välityksellä, vaikka osallistujat kokoontuisivatkin luentotilaan. Kaikilla diabetesyhdistyksillä ei kuitenkaan ole siihen valmiuksia.

Valmiin luentoaineiston läpi käynti vie esiintyjästä riippuen 45–60 minuuttia. Myös kysymyksille ja keskustelulle on hyvä varata aikaa. Kohdeyleisö koostuu maallikoista, jotka ovat kiinnostuneita suun hoidosta, ja heille luennoiminen on antoisaa. Kysymykset liittyvät usein päivittäiseen hampaiden hoitoon ja ovat yleensä hyvin yleisellä tasolla, joten niihin on hammaslääkärin helppo vastata.

Hammaslääkäriliitto on pitkään tehnyt yhteistyötä Diabetesliiton kanssa paikallisen luentotoiminnan lisäksi esimerkiksi järjestämällä diabeteksen ja suunterveyden yhteyksistä koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille.

Lisätietoa sekä Suu ja diabetes -luentopaketin löydät osoitteesta www.hammaslaakariliitto.fi/fi/­hammaslaakari-terveyden-edistajana/suu-ja-diabetes-luennot-paikallisissa-tilaisuuksissa

Lue myös
Etsitkö näitä?