Tiede

Lääke & tiedeSARS-CoV-2-viruksen aiheuttama maku- ja hajuaistin häiriö

16.6.2020Jukka H. Meurman

Moni meneillään olevaan pandemiaan sairastunut potilas on valittanut maku- ja hajuaistin häviämistä usein jo ennen varsinaisen taudin puhkeamista.

Tämä harmittava sivuvaikutus on tutkimusten mukaan hyvin yleinen. Kesäkuun alussa tekemässäni PubMed-kirjallisuushaussa aiheesta löytyi jo 78 tuoretta tutkimusta, joista tässä kahta siteeraan.

Passarelli tutkimusryhmineen raportoi peräti 10 818:n SARS-CoV-2-virukselle positiivisen potilaan aineistosta, että makuaisti katosi 8 823:lta (82 %) ja hajuaisti 8 088:lta (75 %) potilaalta. Noin 20 %:lta katosivat virustartunnan myötä molemmat aistit (Passarelli ym. Am J Dent 2020; 33: 135–7). Nämä aistihäiriöt voivat siis ennakoida varsinaisen taudin eli COVID-19:n puhkeamista ja ovat siten kliinisesti hyvin merkittäviä löydöksiä.

Mielenkiintoista on myös todeta, että hajuaisti tuntuu katoavan ilman, että potilaalla on mitään muita nenäoireita, kuten esimerkiksi nuhaa (Lechien ym. Eur Arch Otorhinolaryngol 2020; doi: 10.1007/s00405-020-05965-1).

Syytä, miksi SARS-Cov-2-virus aiheuttaa näitä aistihäiriöitä, ei tiedetä. Todennäköisin syy liittyy viruksen sitoutumiseen ACE-2 (angiotensin converting enzyme-2) -reseptoriin, jonka kautta se pääsee tunkeutumaan soluun. ACE-2-reseptoreita on runsaasti mm. suun ja nenän limakalvoilla, ja juuri nämä anatomiset rakenteet ovat viruksen pääasiallinen portti elimistöön.

Mainittakoon, että yksi keino, jolla COVID-19-tautia on ehdotettu voitavan hoitaa ja/tai ehkäistä, on juuri verenpainelääkkeinä käytettävät ACE-2-reseptorisalpaajat. Mutta niistä ei kuitenkaan ole ollut toivottua hyötyä tämän taudin ehkäisyssä ja hoidossa. Joka tapauksessa viruksen sitoutumisen ko. reseptoriin ajatellaan selittävän myös maku- ja hajuaistin häiriöt.

Sitä, kuinka kauan nämä aistihäiriöt kestävät ja jäävätkö ne osittain jopa pysyväksi haitaksi, ei vielä tiedetä. Mutta jos ja kun kyseessä ovat pahimmillaan hengenvaaralliseksi äityvän COVID-19-taudin ensioireet, kuten nyt näyttäisi olevan, on terveydenhuollon ammattihenkilöiden syytä pitää omat aistit valppaina potilaiden oireita kysellessään – ja olla itse varuillaan.

Lue myös
Etsitkö näitä?